อย่าลืม! POST-THAI เทรดวันสุดท้าย 17 พ.ค.นี้ ก่อนแขวน SP ยาว


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายชั่วคราวหลักทรัพย์ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ว่า วันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ POST และ THAI ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และเนื่องจาก POST และ THAI เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

Back to top button