ตลท. จับ GLOCON-JWD ใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

ตลท. จับ GLOCON-JWD ใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 1 มิ.ย.-21 มิ.ย.2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ดังนี้ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ GLOCON-W4 รวมทั้งบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2564

Back to top button