TPAC ปิดจ๊อบซื้อหุ้น “Combi-Pack” 80% ขึ้นแท่นผู้นำผลิตภัณฑ์ IML อาเซียน

TPAC ปิดจ๊อบซื้อหุ้น “Combi-Pack” ในมาเลเซีย สัดส่วน 80% ขึ้นแท่นผู้นำผลิตภัณฑ์ IML อาเซียน


บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TPAC ระบุว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าซื้อหุ้นของ Combi-Pack Sdn Bhd. ในสัดส่วน 80% ซึ่งตั้งอยู่ที่ เขตเนอเกอรีเซิมบีลัน ในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการซึ่งระบุว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และจากความสำเร็จของการเข้าลงทุน ส่งผลให้บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทชั้นนำในผลิตภัณฑ์ IML (In Mould Labelled) สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารในภูมิภาคอาเซียน

Back to top button