FLOYD คว้างานใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 135.274 ลบ.


บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD ระบุว่า บริษัทได้รับงานโครงการใหม่เพิ่มเติม 3 โครงการ มูลค่ารวม 135.27 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย 1. งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโครงการศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขานราธิวาส 2. งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC และ 3. งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโครงการสำนักงาน (งานเพิ่ม) จาก BJC

Back to top button