KSL โชว์ผลงานไตรมาส 2 พลิกกำไร 102 ลบ. ดัน 6 เดือนแตะ 411 ลบ.

KSL โชว์ผลงานไตรมาส 2 พลิกกำไร 102 ลบ. ดัน 6 เดือนแตะ 411 ลบ. หลังต้นทุน - ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดฮวบ


บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/64 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เม.ย.64 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายน้ำตาลถัวเฉลี่ยสูงขึ้นทุกช่องทางการจำหน่าย รวมถึงสัดส่วนปริมาณขายน้ำตาลในประเทศที่สูงขึ้น

ด้านต้นทุนในการจัดจำหน่ายปรับตัวลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลง โดยเฉพาะการลดลงของปริมาณการส่งออก เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Back to top button