7UP ยูเทิร์นซื้อ “ธุรกิจน้ำประปา” ภูเก็ต 550 ลบ. จาก BKD หลังโควิดคลี่คลาย

7UP กลับเข้าลงทุนโครงการผลิตน้ำประปา จ.ภูเก็ต ของ “โกลด์ ชอร์ส”  สัดส่วน 40% มูลค่ารวม 550 ลบ. จาก BKD หลังสถานการณ์โควิด-19 กำลังฟื้นตัวดีขึ้น โดยมีเงื่อนไขแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564


บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาอนุมัติกลับเข้าลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาจังหวัดภูเก็ตของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) โดยอนุมัติให้กลับเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) จากบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD จำนวนทั้งสิ้น 2,551,976 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS ในมูลค่าการลงทุน รวมทั้งสิ้น 550.00 ล้านบาท (ซึ่งเคยได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563)

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตกำลังจะฟื้นตัวดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้เจรจากับ BKD อีกครั้งเพื่อเข้าซื้อหุ้นของ GS โดยมีเงื่อนไขการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาถึงความชัดเจนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเกาะภูเก็ตซึ่งมีความคืบหน้ามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีมาตรการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่มากกว่า 70% และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีกำหนดการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้รูปแบบแซนด์บ๊อกซ์ ผ่านโครงการภูเก็ตโมเดล ซึ่งจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นของ GS จาก BKD เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2,551,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS มูลค่าการลงทุน 550.00 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อปริมาณการใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ต บริษัทฯ จึงได้ชะลอการลงทุนออกไปก่อน

ด้าน BKD ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2564 ได้มีมติให้บริษัทฯ ขายหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปรส่งให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดพังงาน ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 2,551,976 หุ้น ให้กับบริษัท เซเว่นยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP ในมูลค่า 550 ล้านบาท

โดยมีเงื่อนไขให้ดำเนินการซื้อหุ้นฯ และดำเนินการตามขึ้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดแห่งประเทศไทยกำหนดและเป็นไปตามกฎหมาย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.2564 ทั้งนี้ 7UP เป็นผู้ซื้อรายเดิมที่ได้ชลอการลงทุนในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ทั้งนี้ได้กำหนดให้การชำระค่าหุ้น ดังนี้ งวดที่ 1 ผู้ซื้อตกลงวางมัดจำราคาซื้อขายบางส่วนของหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 27.50 ล้านบาท ในวันทำสัญญาภายในวันที่ 21 มิ.ย.2564 ให้แก่ผู้ขาย งวดที่ 2 ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน 122.50 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 และงวดที่ 3 ผู้ซื้อจะชำระเงินส่วนที่เหลือจำนวน 400 ล้านบาท ภายในเดือนก.ย.2564

Back to top button