“ชาญศิลป์” ลาออกรักษาการ CEO หลังศาลอนุมัติแผนฟื้นฟู THAI ดัน “สุวรรธนะ”นั่งแทน มีผลทันที

“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ลาออกจากรักษาการแทนซีอีโอ “การบินไทย” แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (16 มิ.ย.64)


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ตามที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ THAI ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการลาออกของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จากตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯและผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ THAI และแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อนนั้น

โดยเมื่อวานนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ THAI ซึ่งคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ THAI ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ THAI ได้แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ราย ได้แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท, นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯ และ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

Back to top button