BDMS รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี “DJSI” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

BDMS ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ "DJSI" ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากล


บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐานความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ในการประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระดับสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความเป็นเลิศและการดำเนินธุรกิจบริการด้านสุขภาพเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในภูมิภาคเอเซีย ในกลุ่มผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Health Care Providers & Services) นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากล

Back to top button