“ธนารักษ์” มอบที่ราชพัสดุบางละมุง 649 ไร่ ให้ “พม.” ทำเมืองสร้างสุข คาดลงทุน 1.6 หมื่นลบ.


นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 267 รายการ ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อนำมาดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” เป็นศูนย์บริการสังคมแบบครบวงจรสำหรับให้บริการในการช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน และศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) โดย พม.จะดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนทั่วไป ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน ตลอดจนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

“กรมอนุญาตให้ พม.ใช้ที่ จากนี้ พม.จะต้องไปดำเนินการต่อ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าโครงการประมาณ 16,000 ล้านบาท เป็นโครงการของ พม. ในรูปแบบร่วมลงทุนกับภาคเอกชน แต่จะกำหนดให้มีการขายและเช่าสิทธิ แต่จะต้องมีราคาไม่สูงมาก เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนเข้าถึงได้ โดยคาดว่าจะเริ่มคัดเลือกเอกชนมาลงทุน พร้อมทั้งเปิดจองสิทธิซื้อจองได้ภายในปีนี้” นายยุทธนา กล่าว

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว แบ่งเป็นประโยชน์ใช้สอย ประกอบด้วย

1.ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายครบวงจร (Center Club House) อาทิ ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์ฝึกอาชีพ พื้นที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่าง ๆ

2.ศูนย์บริการของหน่วยงาน พม.ในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ

3.พื้นที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม คอมมูนิตี้มอลล์

และ 4. ศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) พื้นที่ 48 ไร่ติดชายทะเล

Back to top button