ครม.รับทราบมติ คกก.ผู้สูงอายุฯ สั่งชะลอทวงคืน เบี้ยยังชีพฯซ้ำซ้อน เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ

ครม.รับทราบมติ คกก.ผู้สูงอายุฯ สั่งชะลอทวงคืน เบี้ยยังชีพฯ ซ้ำซ้อนสวัสดิการอื่น พร้อมเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (9 ก.พ.64) ได้รับทราบมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น โดยมีสาระสำคัญ คือ

1.ชะลอการดำเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ซึ่งมีผู้สูงอายุถูกทวงถามจำนวน 5,700 คน และอีก 2,000 คน อยู่ในบัญชีทวงถาม

2.ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร ร่วมหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น กำหนดเกณฑ์กลางที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการรับซ้ำซ้อน

Back to top button