ไทยติดเชื้อ “โควิด” ใหม่ 65 คน เสียชีวิตคงที่ 85 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิดประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 65 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,370 ราย หายป่วยแล้ว 25,744 ราย เสียชีวิตสะสม 85 ราย

โดยผู้ติดเชื้อวันนี้ แบ่งเป็น

1.ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าState Quarantine 3 คน

2.ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ไม่เข้าLocal Quarantine 2 คน

3.ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ จำนวน 60 คน

3.1ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 40 คน

3.2ตรวจหาเชื้อโดยผู้ติดเชื้อเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล 20 คน

โดยตรวจพบที่จังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด 47 คน โดยแยกเป็น

-เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 38 คน คนไทย 11 คน คนต่างด้าว 27 คน

-เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 9 คน คนไทย 3 คน คนต่างด้าว 6 คน

ในจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสะสมทั้งหมด 209,058 คน (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 2,126 คน) พบผู้ติดเชื้อ 13,566 คน คิดเป็น 6.49%

Back to top button