ครม.ปรับเกณฑ์ “ม33เรารักกัน” ขยายเวลายืนยันตัวตน ถึง 31 พ.ค.-จัดกลุ่มโอนเงิน 3 ช่วง

ครม.ปรับเกณฑ์ “ม33เรารักกัน” ขยายเวลายืนยันตัวตน ถึง 31 พ.ค.-จัดกลุ่มโอนเงิน 3 ช่วง


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ (9 มี.ค.64) เกี่ยวกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ “ม.33เรารักกัน” แจกเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 4,000 บาท โดยระบุว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ “ม.33เรารักกัน” ซึ่งมีสาระสำคัญที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขใหม่ ดังนี้

จากเดิมกำหนดให้มีการตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ “เรารักกัน” ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เปิดใช้งานและ “ยืนยันตัวตน” เพื่อเข้าใช้งานในแอปฯ “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 และจะได้รับเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22 มีนาคม, 29 มีนาคม, 5 เมษายน, 12 เมษายน 2564 ซึ่งหากไม่กดใช้งาน และไม่ยืนยันตัวตน ในเวลาดังกล่าว ก็จะถือเป็นการสละสิทธิทันที

การแก้ไขปรับปรุงใหม่ คือ ผู้ที่ได้รับสิทธิเปิดใช้งานและกด “ยืนยันตัวตน” เพื่อเข้าใช้งานผ่านแอปฯ เป๋าตัง ปรับขยายเวลาเป็นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยการโอนจ่ายเงินให้นั้นจะแบ่งเป็นช่วงๆ ดังนี้

– กลุ่มยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.64 จะได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับเงินในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มีนาคม, 5 เมษายน, 12 เมษายน 2564

– กลุ่มยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.- 11 เม.ย.64 จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

– กลุ่มยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย.- 31 พ.ค.64 จะได้รับวงเงินสะสม หลังการกดใช้งานครั้งเดียว รวดเดียว 4,000 บาท

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ได้รับสิทธิจะกดเข้าใช้งานโครงการฯ และกด “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในช่วงเวลาไหน แต่ละช่วงก็จะมีกำหนดการโอนวงเงินให้ในจำนวนที่แตกต่างกันไป และได้รับเงินเร็วหรือช้าแตกต่างกันไปด้วย

Back to top button