“เพื่อไทย” ยื่นหนังสือ ป.ป.ช. ประเดิมร้องเอาผิด “นายกฯ-จุรินทร์” ปมทุจริตจัดซื้อถุงมือยาง

เลขาฯ พรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือ ป.ป.ช. ร้องเอาผิด นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ กรณีทุจริตจัดซื้อถุงมือยางองค์การคลังสินค้า (อคส.) เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท


นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ไต่สวนเอาผิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดทุจริตการซื้อขายถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) มูลค่า 112,500 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังขอให้เอาผิดฐานผิดจริยธรรมร้ายแรงด้วย

โดยฝ่ายค้านกล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จงใจร่วมกับนายจุรินทร์ ปกปิดการกระทำทุจริตในหน่วยงานของรัฐ และละเว้นไม่ระงับยับยั้งความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต ทั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ รู้เรื่องการทุจริตมาก่อนหน้าวันที่ 14 ก.ย.63 แต่กลับร่วมปกปิดการทุจริต ทำให้สูญเงินของรัฐไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท และขอให้ไต่สวนนายจุรินทร์ ในฐานะผู้กำกับดูแล อคส. กรณีเอื้อประโยชน์แต่งตั้งคนสนิทและผู้ช่วย ส.ส.ที่ไม่มีคุณสมบัติให้เป็นประธานคณะกรรมการ อคส.จนมีการจัดทำสัญญาลวงซื้อขายถุงมือยางของ อคส.มูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านบาท โดยมีพยานหลักฐานเป็นรายงานการประชุมและคลิปเสียงของนายสุชาติ เตชจักรเสมา ประธานกรรมการ อคส.กล่าวพาดพิงถึงนายจุรินทร์

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ยังละเว้นการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อกรณีดังกล่าว ร่วมปกปิดการทุจริต ทำให้สูญเงินของรัฐไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมหลายประการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช ต้องสอบสวนว่านายจุรินทร์ รู้เห็นเป็นใจกับประธานคณะกรรมการ อคส. อันเป็นความผิดต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542

นอกจากนี้ ยังขอให้ ป.ป.ช.ไต่สวนนายสุชาติ เตชจักรเสมา ประธานกรรมการ อคส.กรณีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542 รวมทั้งกรรมการ อคส. กรณีทราบเรื่องการจัดทำสัญญาซื้อขายถุงมือยาง จากรายงาน พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อคส. แล้วกระทำผิดหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2535 รวมทั้งขอให้ไต่สวน พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ กรณีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 กับพวกอีกหลายรายในลักษณะแบ่งแยกหน้าที่กันกระทำ

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้นำหลักฐานกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ และนายจุรินทร์ จำนวน 32 หน้า พร้อมเอกสารประกอบ 47 รายการ ยื่นต่อ ป.ป.ช.ให้ไต่สวนเป็นกรณีเร่งด่วน กรณีการทำสัญญาลวงซื้อขายถุงมือยางของ อคส.ตามที่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไป ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ในฐานะประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แต่จงใจร่วมกับนายจุรินทร์ ปกปิดการกระทำทุจริตในหน่วยงานและไม่ยับยั้งความเสียหายจากการทุจริต ทำให้ผู้กระทำผิดยักย้ายถ่านโอนเงินทุจริต 2,000 ล้านบาทไปจนเสร็จสิ้น ทั้งที่อยู่ในอำนาจจะยับยั้งได้ แต่ละเว้นไม่ทำ

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะยื่นเรื่องเอาผิดนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ กรณีแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเป็นเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และจะทยอยยื่นเรื่องไต่สวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายให้เสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้

Back to top button