รัฐบาลสกัดโควิดชายแดน ควัก 438 ลบ. ให้ตชด. 7 จังหวัด ทำสถานกักตัวแรงงานหลบหนีเข้าเมือง

รัฐบาลสกัดโควิดชายแดน ควัก 438 ลบ. ให้ตชด. 7 จังหวัด ทำสถานกักตัวแรงงานหลบหนีเข้าเมือง


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลจึงได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 64 ในส่วนงบกลาง รายการสำรองจ่ายเนื่องในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ OQ (Organization Quarantine) สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โดยเป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่กองร้อย และพื้นที่โรงนอนของกองร้อยเพื่อเปลี่ยนเป็น OQ ทั้งหมด 14 แห่งต่อกองร้อย รวม 7 จังหวัด คือ ตาก เชียงราย ระนอง สงขลา จันทบุรี สระแก้ว และหนองคาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 438.08 ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับปรุงอาคารกองร้อย 52.87 ล้านบาท การจัดหาเต๊นท์สนาม 250 เตียง งบประมาณ 385.21 ล้านบาท และส่วนอื่นๆ เช่น การจัดการเรื่องอนามัยและสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การจัดทำแนวเขตพื้นที่ควบคุม เป็นต้น

Back to top button