ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง “นทท.เรือยอร์ช” ขอวีซ่า STV เข้าไทย ถึง 30 ก.ย.

ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง “นทท.เรือยอร์ช” ขอวีซ่า STV เข้าไทย ถึง 30 ก.ย.


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เพื่อมาท่องเที่ยวในไทย สามารถขอรับการตรวจลงตราวีซ่าประเภท Special Tourist Visa (STV) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.64 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และหลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 แล้ว มาตรการดังกล่าวจะช่วงเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Back to top button