“แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ” นัดมวลชนสแตนด์บายแนว BTS รอบ่ายโมง แจ้งพิกัดชุมนุมวันนี้


เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม โพสต์ข้อความนัดมวลชนรวมตัวเตรียมพร้อมตามแนวรถไฟฟ้า BTS เพื่อรอการรวมตัวชุมนุมที่จะเริ่มต้นเวทีปราศรัยในเวลา 17.00 น.วันนี้ (24 มี.ค.64) โดยจะประกาศสถานที่ชุมนุมในเวลา 13:00 น.นี้

ทั้งนี้ แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ได้นัดมวลชนผ่านหน้าเพจเพื่อชุมนุมในวันนี้ โดยจะมีเวทีปราศรัย พร้อมมีการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุม รวมทั้งมีการ Tag เพจเยาวชนปลดแอก-Free YOUTH, We Volunteer และ กลุ่มราษฎร

อย่างไรก็ดี วานนี้ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมศาสตร์ฯ  ได้เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึก ให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการชุมนุมวันที่ 24 มีนาคม 2564 นี้ เนื่องจากในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา มีประชาชนที่ร่วมชุมนุมถูกกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มปกป้องสถาบัน” รุมทำร้ายร่างกาย โดยเนื้อความในจดหมายมีดังนี้

สืบเนื่องจากกรณีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูประบบการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้ปรากฏกรณีกลุ่มบุคคลซึ่งแสดงตัวในฐานะกลุ่มปกป้องสถาบันและกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่าย ได้เข้ามาในบริเวณสถานที่ชุมนุมและบริเวณโดยรอบ เพื่อใช้กำลังความรุนแรงทำร้ายผู้ชุมนุม ทั้งในระหว่างการชุมนุมและหลังประกาศยุติการชุมนุม ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจนถึงผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ย่อมมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ. ศ. 2547 มาตราที่ 6 อนุ 2 ความว่า ตำรวจมีหน้าที่ในการ “ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญากฎหมายบ้านเมือง” และ อนุ 4 ความว่า ตำรวจมีหน้าที่ในการ “รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของชาติบ้านเมือง”

ดังนั้นเมื่อปรากฏสถานการณ์ที่มีกลุ่มบุคคลเข้าใช้กำลังทำร้ายผู้ชุมนุม ย่อมเป็นหน้าที่ของตำรวจในการจับตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมาย รวมถึงตำรวจย่อมมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาชุมนุม ซึ่งใช้สิทธิเสรีภาพที่ได้รับการบัญญัติรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในฐานะองค์กรภาคประชาชนจึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุม ป้องกันเหตุอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มุ่งหวังจะใช้ความรุนแรง รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมซึ่งมาใช้สิทธิ์เสรีภาพในการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย

‘เพราะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ย่อมพึงมีหน้าที่ในการพิทักษ์ความปลอดภัยของประชาชน’

 

Back to top button