“กพท.” แจ้งผลตรวจโควิดเชิงรุก ไม่พบพนักงานติดเชื้อเพิ่ม ยันยึดมาตรการป้องกันรัดกุม


กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. แจ้งว่า ตามที่พนักงานของ CAAT 1 ราย ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 และ CAAT ได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง CAAT ได้สั่งการให้กักตัว 14 วัน ไปก่อนหน้าและอยู่ในความดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งจะต้องถูกบังคับตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนกว่าจะได้ผลที่แน่ชัด

ล่าสุด ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 และพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาซึ่งครบกำหนดตามระยะฟักตัวของเชื้อตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกโดยให้พนักงานกลุ่มความเสี่ยงต่ำของ CAAT  ทุกคน รวมถึงแม่บ้านและพนักงานขับรถของสำนักงาน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ หน่วยตรวจชั่วคราวจากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดขึ้นในบริเวณลานจอดรถอาคารสำนักงาน ชั้น T  ไอทีสแควร์ หลักสี่ ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก สามารถเว้นระยะห่างได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ จากการตรวจโดยวิธี RT-PCR ทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รายงานผลการตรวจว่า เป็นลบทั้งหมด ซึ่งสรุปได้ว่า “ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม”

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในสำนักงานให้มีความรัดกุม CAAT ยังคงให้พนักงานที่ผ่านการตรวจหาเชื้อแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

Back to top button