“คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 แล้ว 2.88 หมื่นลบ. ขับเคลื่อนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นศก.

“คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 แล้ว 2.88 หมื่นลบ. ขับเคลื่อนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นศก.


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รมว.คมนาคม) เป็นประธานประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ของกระทรวงคมนาคม ว่ากระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 227,894.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ 39,279.10 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 188,615.40 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 28,820.39 ล้านบาท คิดเป็น 12.65%

โดยในส่วนของหน่วยงานราชการ กรมทางหลวงสามารถเบิกจ่ายได้สูงสุด 14,037.39 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 125,946.93 ล้านบาท คิดเป็น 11.15% กรมทางหลวงชนบทเบิกจ่ายได้ 2,028.19 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 48,789.84 ล้านบาท คิดเป็น 4.16% และกรมการขนส่งทางบกเบิกจ่ายได้ 774.91 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 3,701.92 ล้านบาท คิดเป็น 20.93%

สำหรับการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ มีแผนลงทุนทั้งปี 106,494.37 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 15,739.52 ล้านบาท คิดเป็น 14.78% โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายได้ 7,743.51 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 58,273.87 ล้านบาท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายได้ 4,663.50 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับ 18,482.64 ล้านบาท และบมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) เบิกจ่ายได้ 2,055.95 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับ 15,675.99 ล้านบาท

ทั้งนี้ รมว.คมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ 95.00% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Back to top button