ไทยเตรียมค้าน! ฟิลิปปินส์ฮึ่มตัดสิทธิภาษีสินค้า ตอบโต้คดีบุหรี่ ยันต้องรอ WTO ชี้ขาด

ไทยเตรียมค้าน! ฟิลิปปินส์ฮึ่มตัดสิทธิภาษีสินค้า ตอบโต้คดีบุหรี่ ยันต้องรอ WTO ชี้ขาด


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมยื่นหนังสือและร่วมแสดงความเห็นค้านฟิลิปปินส์กรณีเตรียมตัดสิทธิภาษีศุลกากรสินค้าไทย ตอบโต้ไทยกรณีข้อพิพาทเรื่องบุหรี่ในองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งกระบวนการตัดสินยังไม่สิ้นสุดเพราะอยู่ในชั้นคดีอุทธรณ์

โดยเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหารือเตรียมโต้แย้งเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ฟิลิปปินส์เตรียมรับฟังความเห็น เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน ยางล้อและผลิตภัณฑ์ พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ยาและเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะเข้าร่วมให้ข้อมูลในกระบวนการรับฟังความเห็นของฟิลิปปินส์ และจะคัดค้านการตอบโต้ทางการค้าของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่ เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO ยังไม่สิ้นสุด และอยู่ในชั้นอุทธรณ์ ดังนั้นฟิลิปปินส์จึงไม่สามารถอ้างเรื่องข้อพิพาทใน WTO มาตอบโต้ทางการค้าไทยได้ อีกทั้งการตอบโต้ดังกล่าวจะเกิดผลเสียไม่ใช่เฉพาะผู้ส่งออกไทย แต่ผู้บริโภคและผู้นำเข้าของฟิลิปปินส์จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เตรียมเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในวันที่ 27 ม.ค.64 เกี่ยวกับรายการสินค้าที่จะพิจารณาตัดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรกับไทย เพื่อตอบโต้กรณีที่ฟิลิปปินส์ฟ้องไทยในกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ว่าไทยยังไม่ได้ปรับมาตรการประเมินราคาศุลกากรสินค้าบุหรี่ให้เป็นไปตามคำตัดสินของ WTO

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรณีพิพาทดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อปี 2551 โดยฟิลิปปินส์ฟ้องไทยในกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ว่า การประเมินราคาสินค้าบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์ไม่สอดคล้องกับหลักการของ WTO ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โดยมีกรมศุลกากรเป็นประธาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างอุทธรณ์คำตัดสิน และหารือกับฝ่ายฟิลิปปินส์เพื่อทำความเข้าใจและหาทางยุติข้อพิพาท

สำหรับการค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในปี 63 มีมูลค่า 8,084.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง 20.3% เมื่อเทียบกับปี 2562) คิดเป็น 1.8% ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์มูลค่า 5,051.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากฟิลิปปินส์มูลค่า 3,032.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

Back to top button