“ธปท.” สำรองเงินสดรองรับตรุษจีน 2.8 หมื่นลบ. ลดลง 6% ชี้พิษโควิดกระทบ คนไทยใช้จ่ายน้อยลง


นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกตินั้น

ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน โดยประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่ายปกติ เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 6% จากปีก่อน

ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลในการใช้จ่าย ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังชะลอตัว รวมถึงแนวโน้มการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดย ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ

Back to top button