สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTT มูลค่าสูงสุด 217.07 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT
3 5,440,600 217,066 39.9
INTUCH <XD> 1 1,500,000 84,375 56.25
GLOBAL 1 3,000,000 61,200 20.4
KBANK 1 103,200 14,210 137.69
QTC 1 2,650,000 12,879 4.86
BJC
4 375,100 12,285 32.75
MINT 1 300,000 8,925 29.75
OSP 2 240,200 7,867 32.75
WHA 1 2,409,600 7,470 3.1
OR13C2106A
1 20,000,000 6,800 0.34
KCE 1 100,000 5,625 56.25
SAK 1 450,000 3,970 8.82
BPP 1 200,000 3,960 19.8
PRM 1 500,000 3,950 7.9
PTTGC 1 32,400 2,017 62.25
VGI 1 293,600 1,982 6.75
CPN 1 28,000 1,421 50.75
CIG 1 700,000 231 0.33
MAX 2 9,000,000 92 0.01
DELTA 1 100 40 400
UV 1 7,000 26 3.68
ICHI 1 2,000 23 11.7
U 1 15,000 12 0.81
KTC-F 1 99 6 62.25

Back to top button