สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 113 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTEP <XD> 1 1,000,000 113,000 113
OR <ST> 1 500,000 14,750 29.5
TLGF 1 750,000 10,275 13.7
SABINA-F 1 300,000 5,895 19.65
MINT 1 140,300 4,209 30
CHG 1 1,185,800 3,617 3.05
CPN 1 61,600 3,257 52.88
CPN-F
1 34,400 1,797 52.25
MAX 1 3,000,000 36 0.01

Back to top button