สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 2 มี.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
PM 135,000 1,131,250 22.29%
KBANK-R 1,693,300 244,271,800 17.71%
CPN-R 3,182,100 174,291,875 16.29%
SUPER 28,590,800 26,046,049 15.67%
SPRC-R 4,061,300 37,988,085 15.49%
INTUCH-R 2,066,300 113,687,225 14.85%
RATCH-R 476,800 24,091,350 14.42%
SCB-R 2,419,600 259,409,450 14.22%
TTW 414,600 5,016,660 13.44%
DTAC-R 622,700 19,321,925 13.31%
BH 311,100 39,828,350 12.57%
MINT 2,349,800 71,048,525 12.32%
BLAND-R 1,561,600 1,670,912 12.13%
AOT-R 3,127,400 201,711,225 11.10%
PTTGC-R 1,117,200 70,409,925 10.84%
TU 3,070,600 44,289,050 10.13%
GPSC-R 966,000 73,084,975 9.80%
TTW-R 279,700 3,384,370 9.06%
CPF 6,504,000 186,675,000 8.83%
MBK 276,400 3,951,250 8.80%
TU-R 2,654,700 38,230,830 8.75%
MBK-R 272,200 3,851,300 8.66%
EA-R 1,205,500 75,982,850 8.61%
IRPC 8,005,900 27,589,712 8.59%
PTT 4,640,300 184,708,175 8.48%
RATCH 272,100 13,762,900 8.23%
EGCO-R 211,200 36,927,200 8.22%
MTC-R 1,802,300 116,287,750 7.98%
ESSO-R 1,337,500 11,746,640 7.95%
HANA-R 1,196,300 63,446,850 7.52%
EA 1,045,700 65,817,275 7.46%
CHG-R 5,207,900 13,585,802 7.27%
KTB 1,484,400 17,664,360 6.79%
STANLY-R 900 160,650 6.77%
DTAC 312,100 9,741,000 6.67%
GFPT-R 167,500 1,982,780 6.63%
BCP-R 353,200 10,040,325 6.54%
KBANK 622,200 90,014,450 6.51%
TMB 14,433,600 16,309,968 6.42%
CK 306,300 4,805,270 6.41%
TPIPL-R 199,400 332,271 6.40%
HMPRO-R 1,644,700 22,199,520 6.25%
BCH-R 626,100 8,781,470 6.21%
BANPU 5,255,000 60,600,930 6.18%
IVL 1,755,800 72,241,400 6.13%
KTC-R 777,100 51,950,950 6.13%
WHAUP 128,900 517,274 5.97%
BTS-R 895,200 8,336,215 5.94%
TOP-R 419,800 24,908,325 5.92%
TOP 414,500 24,633,825 5.85%
CPALL 2,138,800 128,825,375 5.74%
HMPRO 1,492,000 20,097,090 5.67%
THG-R 16,200 417,150 5.59%
MINT-R 1,062,100 31,973,675 5.57%
KCE-R 1,351,500 74,491,600 5.42%
ERW 841,000 3,381,036 5.25%
SCC-R 97,100 35,610,200 5.21%
BH-R 128,600 16,562,700 5.19%
BCPG-R 178,900 2,701,390 5.12%
ADVANC-R 279,700 46,582,050 5.07%
COM7 2,494,200 137,801,425 4.99%
CK-R 237,400 3,727,180 4.97%
SPCG-R 70,400 1,410,030 4.96%
GULF 2,036,500 68,448,350 4.94%
PTTGC 509,200 32,120,025 4.94%
IVL-R 1,407,900 57,717,000 4.91%
BJC 573,300 21,130,025 4.82%
PTTEP-R 411,800 46,145,000 4.68%
GULF-R 1,904,300 64,956,050 4.62%
AOT 1,266,800 81,952,100 4.50%
SAWAD-R 1,313,300 89,214,300 4.42%
EASTW-R 63,200 595,720 4.41%
SGP 78,600 857,230 4.41%
CPF-R 3,224,100 92,785,450 4.38%
BANPU-R 3,699,600 42,563,680 4.35%
EGCO 111,500 19,419,950 4.34%
PTTEP 380,800 42,759,600 4.33%
BDMS 1,880,200 37,988,890 4.21%
SPALI 325,200 6,523,010 4.20%
KTC 519,700 34,750,600 4.10%
PSH-R 55,200 712,080 4.04%
THANI-R 1,047,200 4,335,882 4.01%
AAV-R 2,069,900 5,526,898 3.89%
BBL 353,900 43,262,150 3.82%
BEM 775,400 6,201,200 3.81%
BGRIM 372,700 17,720,700 3.73%
CRC 439,200 14,964,575 3.73%
CRC-R 438,800 14,978,850 3.72%
ESSO 611,700 5,382,460 3.64%
PTL-R 37,900 842,040 3.57%
JAS 1,998,000 5,864,172 3.56%
CKP 200,400 861,720 3.55%
BLAND 449,600 480,719 3.49%
QH-R 2,678,200 6,502,780 3.35%
JAS-R 1,852,000 5,459,146 3.30%
TQM-R 20,900 2,518,150 3.29%
AMATA-R 889,600 16,728,580 3.24%
AP-R 965,800 7,062,480 3.22%
TVO-R 112,700 3,773,500 3.17%
INTUCH 424,700 23,307,175 3.05%
BTS 451,700 4,221,085 3.00%
BPP 301,900 5,695,490 2.99%
TPIPP-R 185,300 800,376 2.99%
U 1,122,900 853,404 2.99%
BDMS-R 1,331,500 26,848,950 2.98%
QH 2,386,600 5,810,366 2.98%
SGP-R 52,700 574,510 2.96%
M-R 41,900 2,335,925 2.91%
SCC 53,900 19,822,100 2.89%
KKP 101,100 6,027,950 2.83%
GLOBAL 242,500 5,013,480 2.82%
TPIPP 174,100 749,426 2.81%
BAM 871,800 18,830,990 2.80%
TCAP 196,900 6,708,375 2.80%
VIBHA-R 122,100 215,665 2.79%
STEC-R 677,600 8,445,040 2.70%
SUPER-R 4,897,200 4,456,452 2.68%
RS-R 302,300 7,564,595 2.66%
PLAT-R 59,800 176,108 2.65%
TRUE 1,947,900 6,311,182 2.62%
CENTEL-R 72,200 2,358,500 2.56%
STGT-R 1,001,000 39,470,625 2.49%
LH 1,114,900 8,849,025 2.44%
CBG 110,400 15,245,300 2.43%
COM7-R 1,193,300 65,826,625 2.39%
JMART-R 192,700 5,364,275 2.39%
STA-R 2,668,400 130,258,800 2.35%
OR 2,245,000 65,786,625 2.32%
ADVANC 125,800 20,949,500 2.28%
CBG-R 103,700 14,290,850 2.28%
SCB 385,200 41,298,250 2.26%
OSP-R 466,000 16,442,975 2.19%
GLOBAL-R 187,400 3,859,310 2.18%
TVO 77,500 2,587,650 2.18%
GPSC 212,000 16,061,000 2.15%
GUNKUL-R 1,608,500 4,407,290 2.15%
TISCO 127,000 12,145,300 2.12%
BEAUTY 4,309,300 8,019,298 2.11%
KTB-R 459,100 5,463,290 2.10%
HANA 333,000 17,585,025 2.09%
MEGA 87,700 3,391,125 2.05%
SAWAD 604,800 41,218,525 2.04%
STA 2,235,400 106,509,750 1.97%
JMT-R 128,300 5,394,800 1.96%
M 27,600 1,538,700 1.92%
MAJOR-R 88,700 1,803,510 1.89%
EPG-R 485,100 4,959,520 1.88%
MEGA-R 79,200 3,067,150 1.85%
AWC 2,046,500 10,219,503 1.82%
MAJOR 85,300 1,740,220 1.81%
TRUE-R 1,346,200 4,335,438 1.81%
BGRIM-R 176,900 8,475,875 1.77%
TISCO-R 104,700 10,010,400 1.75%
CENTEL 49,200 1,614,300 1.74%
GUNKUL 1,302,300 3,570,642 1.74%
SCCC-R 5,000 775,800 1.70%
THANI 440,900 1,831,808 1.69%
AMATA 461,100 8,589,210 1.68%
CPN 326,600 17,812,800 1.67%
MTC 374,700 24,238,600 1.66%
STEC 417,100 5,224,370 1.66%
AP 493,900 3,642,330 1.65%
DCC-R 341,400 771,564 1.63%
TASCO-R 306,800 6,197,360 1.62%
KCE 391,500 21,679,750 1.57%
TASCO 287,700 5,808,930 1.52%
CHG 1,062,900 2,780,340 1.48%
BEM-R 297,100 2,376,800 1.46%
RS 166,200 4,130,160 1.46%
STGT 574,900 22,757,300 1.43%
THCOM 121,700 1,106,355 1.42%
BCH 135,500 1,908,620 1.34%
BJC-R 157,100 5,752,325 1.32%
SHR 246,700 778,086 1.31%
ACE-R 322,400 1,198,116 1.26%
JMART 99,500 2,801,875 1.23%
ICHI 955,600 12,801,350 1.22%
KKP-R 41,400 2,463,300 1.16%
BPP-R 115,000 2,164,200 1.14%
EPG 289,500 2,982,380 1.12%
SCGP 96,300 4,598,325 1.11%
LPN 77,900 363,014 1.10%
SCCC 3,200 496,000 1.09%
IRPC-R 1,000,000 3,420,000 1.07%
BBL-R 97,100 11,846,200 1.05%
AAV 543,600 1,452,706 1.02%
CPALL-R 379,900 22,874,250 1.02%
PRM 358,900 2,749,435 0.97%
PLANB 622,300 4,557,270 0.96%
WHA 708,900 2,325,376 0.95%
OSP 192,900 6,753,550 0.91%
TQM 5,800 698,900 0.91%
SIRI 174,600 148,410 0.80%
BLA 24,000 600,000 0.78%
PTG 791,900 15,558,500 0.76%
SPRC 200,300 1,918,720 0.76%
GFPT 18,100 215,470 0.72%
DELTA-R 6,400 2,368,600 0.69%
DOHOME-R 157,000 3,289,380 0.69%
ORI-R 298,700 2,180,265 0.67%
SCGP-R 57,700 2,740,750 0.66%
JMT 41,100 1,725,925 0.63%
PLANB-R 405,700 2,968,505 0.62%
AWC-R 649,100 3,245,395 0.58%
RBF-R 63,800 936,910 0.52%
SSP 125,700 2,283,210 0.49%
OR-R 394,200 11,395,750 0.41%
SSP-R 102,100 1,817,380 0.40%
TKN-R 83,300 809,900 0.40%
TOA-R 9,700 298,275 0.38%
SPALI-R 27,500 549,840 0.36%
PSH 4,800 61,920 0.35%
SHR-R 65,400 203,728 0.35%
VGI 240,000 1,687,000 0.35%
ORI 153,400 1,081,835 0.34%
TCAP-R 22,700 771,800 0.32%
DOHOME 70,000 1,464,000 0.31%
AU 10,000 106,500 0.30%
CKP-R 15,300 65,790 0.27%
TTA 121,800 909,225 0.27%
PRM-R 94,600 719,860 0.26%
RCL 135,900 3,286,220 0.26%
SF-R 4,200 21,630 0.19%
PTG-R 166,700 3,273,710 0.16%
PTT-R 76,100 3,024,975 0.14%
VGI-R 89,600 622,720 0.13%
UNIQ 1,900 8,364 0.11%
NER 100,000 560,000 0.09%
ITD-R 3,400 3,754 0.05%
SPA-R 1,900 14,595 0.05%
AEONTS-R 700 140,700 0.04%
S-R 5,000 8,500 0.04%
BEC 10,000 92,500 0.03%
LH-R 14,800 116,920 0.03%
ICHI-R 16,400 219,760 0.02%
TFG-R 500 2,550 0.02%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button