สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ACE มูลค่าสูงสุด 363.37 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ACE 3 101,500,000 363,370 3.58
GULF <XD> 1 5,000,000 167,500 33.5
CBG <XD>
1 1,000,000 140,000 140
TU 1 3,000,000 42,600 14.2
AOT13C2105A 2 20,000,000 8,900 0.44
IVL 1 82,600 3,919 47.45
TOP 1 57,000 3,696 64.84

Back to top button