สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPNREIT มูลค่าสูงสุด 69.65 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPNREIT 3 3,500,000 69,650 19.9
TU <XD> 1 3,000,000 41,700 13.9
PTT
2 262,800 11,883 45.22
IVL 1 180,000 8,411 46.72

Back to top button