สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ J มูลค่าสูงสุด 273.22 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
J 22 101,100,000 273,220 2.7
CHG 2 38,000,000 112,845 2.97
SIMAT
7 12,589,000 55,204 4.39
IVL 1 1,400,000 49,000 35
STA
1 1,000,000 47,750 47.75
IRPC 1 10,000,000 38,600 3.86
RS 1 1,400,000 36,400 26
MPG <C> 1 66,600,000 24,642 0.37
CPNREIT
1 1,000,000 20,800 20.8
PTG 1 1,000,000 20,200 20.2
FTREIT 2 1,500,000 19,025 12.68
STARK 1 4,000,000 16,800 4.2
SCB 1 123,400 13,719 111.18
CPF 1 400,000 12,300 30.75
GULF 1 101,100 3,412 33.75
GPSC 1 12,900 964 74.75
EMC-W6 1 2,000,000 136 0.07
PTT-F 1 40 2 40.5

Back to top button