สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 19 มี.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
EA-R 1,444,200 85,254,075 17.23%
BA-R 254,800 2,132,510 16.66%
SGP-R 776,200 9,090,610 15.98%
SPRC-R 2,914,900 26,730,430 14.84%
AMATA-R 1,378,500 26,166,550 12.94%
E1VFVN3001 199,340 5,510,667 11.65%
VGI-R 1,460,200 10,130,020 11.55%
WHA-R 6,647,600 23,614,590 10.35%
TOP-R 1,584,200 95,939,575 10.33%
GULF 1,708,900 56,975,975 10.27%
TU 2,384,500 34,237,760 9.76%
HANA-R 854,200 47,516,325 9.08%
PTT 7,131,900 286,308,200 8.88%
STA-R 2,452,000 114,629,000 8.48%
CRC-R 476,800 17,319,575 8.45%
TVO-R 189,200 6,005,750 8.08%
BTS 2,272,900 21,326,050 8.02%
KSL-R 335,300 1,062,534 7.81%
BAM-R 1,085,000 23,763,960 7.61%
HMPRO-R 2,476,300 35,537,630 7.51%
CPF 3,891,800 117,443,225 7.35%
BH-R 100,900 13,640,600 7.04%
KTC-R 430,900 31,737,400 6.97%
MINT 813,200 25,005,900 6.93%
SCC-R 274,300 104,305,400 6.84%
PSH-R 155,300 1,972,310 6.77%
KCE-R 538,700 30,246,750 6.75%
AWC-R 5,060,800 26,808,615 6.51%
KBANK-R 584,600 85,833,800 6.39%
ADVANC-R 439,100 75,100,150 6.26%
HMPRO 2,062,100 29,478,390 6.25%
SCB-R 375,500 41,523,600 6.18%
COM7-R 598,900 35,126,350 6.06%
MTC 297,300 20,402,525 5.83%
SCB 352,400 39,079,100 5.80%
PTTEP 1,229,600 139,698,900 5.74%
BEM 2,595,000 21,798,000 5.63%
INTUCH-R 393,200 22,052,325 5.62%
GLOBAL 404,500 8,448,290 5.45%
SUPER-R 9,448,900 9,070,944 5.31%
MAJOR-R 108,800 2,277,030 5.28%
BANPU 2,379,300 26,562,010 5.24%
IVL-R 1,776,700 80,198,425 5.11%
RS-R 270,000 6,923,000 4.99%
THANI-R 4,035,900 17,584,648 4.97%
BLA-R 150,900 3,997,400 4.91%
CPALL 1,611,300 107,062,800 4.88%
MTC-R 247,200 16,936,450 4.85%
TMB 22,563,200 27,763,513 4.84%
BGRIM-R 118,800 5,525,125 4.79%
DTAC-R 1,124,900 36,949,400 4.76%
BDMS 1,891,400 40,669,490 4.75%
BLAND 1,175,900 1,340,526 4.72%
JAS 3,558,200 10,423,010 4.50%
TPIPP 579,900 2,493,570 4.47%
PLANB-R 1,399,800 9,771,360 4.44%
TU-R 1,074,800 15,410,020 4.40%
LH-R 2,921,000 24,761,750 4.38%
BCP-R 350,300 9,307,250 4.35%
ESSO 715,400 5,977,070 4.32%
TPIPL-R 1,208,500 2,147,541 4.27%
LH 2,818,100 23,822,820 4.22%
TOP 636,500 38,396,475 4.15%
PTTGC-R 1,167,700 75,825,100 4.06%
BPP 125,700 2,375,730 4.04%
AEONTS-R 40,000 8,141,500 3.97%
UTP-R 159,800 2,873,460 3.96%
QH 2,449,600 6,141,040 3.77%
BCPG 301,300 4,456,640 3.76%
TCAP 825,900 30,111,275 3.70%
EGCO 38,500 7,007,500 3.65%
TASCO 345,500 7,059,820 3.54%
RATCH 140,400 7,173,000 3.51%
AOT-R 812,000 54,692,625 3.50%
EPG-R 451,200 4,177,935 3.37%
WHA 2,166,700 7,699,608 3.37%
SPALI 109,700 2,344,770 3.33%
BCH 501,400 7,671,420 3.29%
TQM-R 26,900 3,383,200 3.22%
EPG 429,300 3,984,925 3.20%
BAM 453,200 9,941,840 3.18%
SPALI-R 103,700 2,208,780 3.15%
CPF-R 1,657,700 50,060,475 3.13%
DCC-R 1,462,300 3,630,876 3.11%
OR-R 4,280,900 138,714,950 3.10%
TRUE 1,274,000 4,216,332 3.06%
DOHOME-R 811,300 15,493,640 3.05%
BCH-R 463,600 7,093,080 3.04%
TISCO 141,600 13,677,200 3.03%
CBG-R 160,500 21,606,700 3.02%
CPALL-R 997,600 66,235,625 3.02%
GFPT-R 93,100 1,145,130 2.99%
BH 42,600 5,786,350 2.97%
MEGA 96,500 3,474,000 2.95%
SF-R 107,300 623,875 2.93%
PTTGC 839,500 54,592,750 2.92%
VGI 368,700 2,562,465 2.92%
MAJOR 59,600 1,242,490 2.89%
AAV-R 399,000 1,101,596 2.88%
BBL 446,900 56,189,450 2.85%
TRUE-R 1,185,200 3,911,160 2.85%
GUNKUL 14,680,900 56,461,980 2.84%
EA 233,100 13,777,575 2.78%
SPRC 547,100 4,987,280 2.78%
EGCO-R 29,200 5,316,000 2.77%
ADVANC 188,800 32,289,800 2.69%
OSP 250,900 8,656,050 2.68%
GPSC 142,800 10,645,675 2.57%
AP 243,100 1,987,710 2.52%
THG-R 22,800 574,000 2.51%
SAWAD-R 115,800 9,527,125 2.47%
WHAUP 158,600 688,714 2.47%
BANPU-R 1,105,600 12,299,420 2.43%
SUPER 4,318,000 4,145,280 2.43%
TASCO-R 233,300 4,743,530 2.39%
PTL-R 34,400 781,810 2.33%
CKP-R 1,603,300 7,833,396 2.31%
ORI-R 175,900 1,433,585 2.29%
SCC 92,000 34,988,600 2.29%
STGT-R 646,300 25,899,250 2.29%
CPN 203,600 11,408,050 2.26%
PLANB 701,900 4,891,325 2.22%
TTW 227,500 2,670,850 2.22%
SIRI 774,900 689,661 2.21%
IVL 761,200 34,707,675 2.19%
TVO 50,500 1,604,575 2.16%
KBANK 194,800 28,634,500 2.13%
CK 246,000 4,245,280 2.06%
WHAUP-R 132,400 574,312 2.06%
PTTEP-R 435,100 49,625,900 2.03%
CPN-R 179,100 10,058,700 1.99%
SGP 96,500 1,132,660 1.99%
AOT 448,700 30,251,525 1.94%
IRPC 6,497,200 24,669,422 1.94%
KKP-R 170,200 10,406,700 1.89%
OSP-R 174,000 6,003,000 1.86%
BCP 148,700 3,956,175 1.85%
BEM-R 773,200 6,496,090 1.68%
PSH 38,600 494,080 1.68%
SCGP 401,600 18,246,950 1.67%
DTAC 391,600 12,804,950 1.66%
HANA 156,500 8,732,025 1.66%
COM7 162,800 9,572,300 1.65%
MCS 39,500 553,000 1.64%
BTS-R 450,300 4,228,910 1.59%
MBK-R 81,300 1,214,950 1.56%
SSP-R 204,300 3,219,910 1.55%
AMATA 164,300 3,121,970 1.54%
SPCG-R 24,800 483,480 1.53%
BLA 45,800 1,213,700 1.49%
GPSC-R 80,600 6,005,625 1.45%
VNT-R 184,900 7,032,525 1.45%
STEC 598,800 8,649,210 1.44%
KTB 702,000 8,498,090 1.40%
AP-R 133,300 1,086,395 1.38%
PTT-R 1,093,100 44,002,175 1.36%
TISCO-R 62,500 6,044,225 1.34%
THANI 1,083,200 4,705,448 1.33%
RS 71,700 1,828,350 1.32%
INTUCH 91,500 5,124,000 1.31%
BEC-R 133,800 1,304,550 1.30%
BLAND-R 322,600 367,212 1.30%
BJC 57,400 2,140,175 1.29%
STGT 360,600 14,556,800 1.28%
TKN-R 61,300 609,935 1.28%
CHG-R 1,562,500 4,625,000 1.27%
GULF-R 204,400 6,824,600 1.23%
PRM-R 718,700 5,814,125 1.21%
STEC-R 499,000 7,382,350 1.20%
MINT-R 135,200 4,157,225 1.15%
CBG 60,500 8,170,800 1.14%
ERW 50,000 222,000 1.14%
TCAP-R 251,500 9,178,325 1.13%
SPCG 17,900 349,050 1.11%
ORI 82,700 675,880 1.08%
TKN 50,000 497,500 1.05%
STA 300,000 14,200,000 1.04%
BCPG-R 81,400 1,201,690 1.02%
JMT-R 90,500 4,220,700 1.02%
BDMS-R 404,000 8,652,410 1.01%
JAS-R 788,200 2,306,994 1.00%
CHG 1,183,700 3,518,350 0.96%
CKP 656,800 3,196,176 0.95%
M 7,900 451,350 0.95%
KKP 84,700 5,198,700 0.94%
KTC 57,600 4,255,425 0.93%
BEC 92,700 910,640 0.90%
M-R 7,500 429,400 0.90%
TQM 7,400 923,800 0.89%
CK-R 100,100 1,731,010 0.84%
GLOBAL-R 61,400 1,283,260 0.83%
DOHOME 216,100 4,116,930 0.81%
MEGA-R 26,300 947,550 0.81%
GFPT 24,300 298,890 0.78%
NOBLE 61,400 513,760 0.78%
EASTW-R 21,700 212,660 0.76%
TOA 10,000 323,750 0.76%
CRC 38,700 1,409,225 0.69%
DELTA-R 59,700 19,073,400 0.69%
BBL-R 106,400 13,353,200 0.68%
KTB-R 323,500 3,914,350 0.64%
AWC 490,900 2,601,495 0.63%
OR 833,400 27,068,875 0.60%
AAV 79,200 219,896 0.57%
S-R 48,900 99,756 0.54%
SAWAD 23,800 1,962,125 0.51%
PRM 273,000 2,224,950 0.46%
ICHI 227,200 3,289,060 0.45%
RATCH-R 18,200 928,200 0.45%
RCL 108,000 2,817,600 0.45%
PTG-R 119,800 2,396,000 0.44%
JMART 30,000 1,147,500 0.39%
JMART-R 28,700 1,116,175 0.37%
CENTEL 10,400 351,500 0.36%
ICHI-R 182,600 2,665,600 0.36%
RBF-R 180,300 3,330,370 0.36%
STANLY-R 200 37,300 0.36%
JMT 30,000 1,405,000 0.34%
SYNEX 16,800 406,560 0.34%
GUNKUL-R 1,710,400 6,594,094 0.33%
SPA-R 6,500 54,925 0.33%
TTA-R 278,800 2,745,730 0.32%
RBF 149,900 2,754,140 0.30%
TTA 265,300 2,618,485 0.30%
IRPC-R 982,700 3,741,466 0.29%
PTG 75,900 1,519,590 0.28%
DELTA 21,500 6,886,200 0.25%
KCE 20,300 1,136,800 0.25%
SCGP-R 58,000 2,653,500 0.24%
VIBHA-R 26,300 48,480 0.24%
SSP 26,400 405,940 0.20%
BPP-R 5,700 107,670 0.18%
SCCC-R 400 64,400 0.17%
QH-R 97,200 242,498 0.15%
ESSO-R 21,300 178,840 0.13%
JKN 69,000 811,200 0.12%
CENTEL-R 3,200 107,175 0.11%
SIRI-R 29,000 25,810 0.08%
TMB-R 314,800 387,204 0.07%
UNIQ 1,800 8,562 0.04%
ACE-R 21,500 78,690 0.03%
TTW-R 900 10,530 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button