สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 732.68 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH 1 13,000,000 732,680 56.36
UPA 4 300,000,000 69,000 0.23
RS 1 2,000,000 50,000 25
KBANK 2 328,800 47,695 145.06
TSE 1 7,900,000 19,829 2.51
AEONTS
1 60,000 12,960 216
KTC 1 100,000 7,650 76.5
STEC 2 386,400 6,978 18.06
MINT 1 100,000 3,575 35.75
SANKO 1 2,500,000 2,250 0.9
EA 1 17,000 990 58.25
OR 1 12,000 387 32.25
SVI 1 10,000 48 4.78
CGH-W3 1 100 0 0.01

Back to top button