สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 13.53 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 4 200,000 13,525 67.62
GPSC 1 60,000 4,605 76.75
MINT
1 117,400 4,245 36.16

Back to top button