“สศค.” เผยดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาค มี.ค. ปรับตัวดีขึ้น คาดโควิดรอบใหม่เริ่มคลี่คลาย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค มี.ค. ปรับตัวดีขึ้น คาดโควิดรอบใหม่เริ่มคลี่คลาย


นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ว่า ดัชนี RSI เดือนมีนาคม 2564 ชี้แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง

ภาคตะวันตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 67.9 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคบริการ เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลง ทำให้มีความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน ภาคเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ภาคใต้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 65.3 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มดีขึ้น จากการฉีดวัคซีนในหลายประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพาราในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 63.4 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยังมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่เริ่มคลี่คลาย นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 62.5 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคการลงทุนและภาคบริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 61.0 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคาดว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและมีคำสั่งซื้อมากขึ้น ประกอบกับมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช่วยสนับสนุน

ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 60.7 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมด้านเงินทุนและการพัฒนาการผลิต ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประกอบกับเชื่อว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม.และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 52.6 แสดงถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและคาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคบริการ เนื่องจากมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐจากโครงการต่างๆ

Back to top button