สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ OSP มูลค่าสูงสุด 2.52 หมื่นลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
OSP 13 762,718,000 25,169,694 33
OR-F 1 8,158,200 264,198 32.38
ACE 1 52,000,000 204,880 3.94
PTTGC-F 2 1,666,500 105,223 63.14
RICHY 2 103,300,000 104,333 1.01
IP 17 4,800,000 99,840 20.8
EP 5 15,638,500 75,665 4.84
TOP-F 1 1,020,300 61,728 60.5
ZMICO 1 11,000,000 54,560 4.96
MJD
1 30,000,000 50,100 1.67
FNS 2 11,000,000 44,900 4.08
IRPC-F 1 8,593,600 32,140 3.74
SIMAT 2 5,000,000 26,000 5.2
BBL 1 190,000 24,035 126.5
OCEAN
1 20,000,000 22,000 1.1
KEX
1 280,000 18,760 67
U
2 14,000,000 17,640 1.26
U-W4 1 860,000,000 17,200 0.02
TRUE 1 4,000,000 13,760 3.44
GULF 1 301,600 9,998 33.15
AIMIRT 1 752,400 8,878 11.8
ITD-F 1 4,826,700 8,543 1.77
KTIS 1 2,230,300 6,691 3
STA 1 140,000 6,475 46.25
BLAND 1 4,000,000 5,200 1.3
HPT-W1 1 15,000,000 4,950 0.33
STA-F 9 85,000 3,952 46.49
MINT 1 104,000 3,515 33.8
DTAC-F 1 600 20 32.75
RATCH 1 100 5 51.25

Back to top button