สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KEX มูลค่าสูงสุด 23 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KEX 1 500,000 23,000 46
PDI 2 2,967,200 19,378 6.53
AQUA 2 28,000,000 11,200 0.4
ANAN 2 3,200,000 8,576 2.68
UAC 1 1,240,000 4,960 4
STA 1 100,000 4,713 47.12
U 1 3,570,000 4,498 1.26
FNS 1 1,165,000 4,427 3.8
RWI-W2 1 27,000,000 4,050 0.15
AQ <C>
1 5,000,000 52 0.01

Back to top button