สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 10 พ.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AU 516,900 5,280,380 37.93%
M 461,500 23,555,825 34.01%
BEM-R 6,217,800 48,943,335 25.33%
EGCO-R 301,100 53,114,200 20.45%
CRC-R 1,148,400 40,214,800 18.70%
MTC-R 1,896,600 119,650,000 18.44%
CPN-R 887,500 46,030,450 18.03%
EA-R 1,163,000 71,526,875 17.38%
JMT-R 987,500 44,224,900 17.36%
SAWAD-R 3,285,100 267,991,825 16.87%
MAJOR-R 489,800 9,345,860 15.89%
SIRI 5,854,800 5,929,598 15.75%
QH 7,352,200 16,875,518 15.23%
BH-R 360,300 46,367,750 15.13%
BDMS 2,847,100 61,444,990 15.00%
TRUE-R 4,379,100 14,176,184 13.49%
RATCH 337,400 16,994,175 13.28%
TOP-R 1,885,000 113,711,675 13.27%
GPSC-R 1,151,300 84,135,275 13.10%
CK-R 624,200 10,208,530 13.06%
KTC-R 1,696,400 123,471,875 12.65%
TCAP 729,400 25,022,650 12.58%
GULF 668,000 22,841,425 11.99%
KCE-R 1,773,100 106,677,975 11.93%
TISCO-R 1,074,100 95,753,100 11.89%
BJC-R 308,800 10,995,425 11.82%
PLANB-R 1,075,200 6,581,375 11.82%
CPALL-R 1,877,900 115,700,400 11.80%
GULF-R 653,900 22,382,900 11.74%
KTB-R 2,003,100 22,489,910 11.71%
SCC 293,700 136,980,800 11.46%
STANLY-R 3,400 608,200 11.45%
ORI-R 1,516,100 13,551,940 11.25%
MAJOR 341,800 6,537,620 11.09%
BLAND-R 1,429,300 1,543,644 10.96%
INTUCH 644,100 41,222,400 10.91%
PTTGC-R 1,769,500 122,935,500 10.78%
TRUE 3,336,900 10,816,052 10.28%
MINT 1,180,700 34,712,125 10.17%
CPALL 1,612,000 99,554,075 10.13%
VNT-R 135,300 5,141,400 10.13%
AOT-R 1,328,000 81,027,900 9.91%
WHA-R 4,475,800 14,704,752 9.81%
INTUCH-R 571,000 36,538,600 9.67%
GFPT-R 636,700 7,374,270 9.58%
GPSC 832,800 61,004,225 9.48%
RS-R 918,300 22,414,660 9.27%
BDMS-R 1,754,900 37,946,590 9.25%
TMB 9,318,000 10,808,880 9.21%
STA-R 1,114,200 52,923,925 9.20%
COM7-R 853,900 62,651,450 8.99%
PTT 3,477,400 140,834,625 8.83%
TASCO 626,400 12,841,840 8.34%
BTS 1,740,700 15,510,515 8.30%
JAS-R 3,306,900 9,431,878 8.22%
RATCH-R 204,400 10,295,300 8.05%
DOHOME-R 511,500 13,306,725 7.97%
TVO-R 298,100 10,428,425 7.68%
CENTEL 175,800 5,402,200 7.62%
KBANK-R 1,350,400 169,676,800 7.61%
SPRC-R 2,071,300 20,124,095 7.28%
BCH-R 894,700 16,255,930 7.24%
PTTEP-R 599,800 72,703,100 7.20%
SCB-R 297,400 30,195,450 7.16%
AMATA-R 1,628,500 29,355,860 7.15%
CHG-R 3,273,200 10,380,258 7.13%
OSP-R 493,600 17,257,425 7.07%
EPG-R 667,600 7,919,440 7.04%
BCPG 114,400 1,601,600 7.03%
SC-R 356,700 1,106,760 6.98%
PSH-R 122,100 1,550,670 6.93%
TTW 285,700 3,314,120 6.93%
MINT-R 796,400 23,531,250 6.86%
TU-R 8,714,700 142,609,410 6.86%
VGI-R 650,000 4,002,300 6.85%
TPIPL-R 1,392,400 2,975,744 6.69%
IRPC 10,827,100 45,585,504 6.68%
DCC-R 2,864,000 8,954,930 6.60%
BJC 168,500 6,018,775 6.45%
ADVANC 197,800 33,680,200 6.40%
BH 151,500 19,481,000 6.36%
BGRIM 237,700 10,086,325 6.28%
BGRIM-R 236,300 9,996,175 6.25%
HMPRO 1,101,700 15,504,790 6.21%
TVO 239,500 8,410,575 6.17%
STGT-R 1,495,400 68,103,825 6.13%
CPN 298,800 15,524,525 6.07%
SCC-R 154,600 72,063,200 6.03%
TCAP-R 346,700 11,874,475 5.98%
CPF 1,533,100 44,452,200 5.90%
CK 280,000 4,568,100 5.86%
AEONTS-R 79,500 16,931,500 5.78%
BBL 259,600 30,903,350 5.73%
TTW-R 236,400 2,742,240 5.73%
BANPU 3,992,200 50,855,020 5.70%
PLANB 513,400 3,146,335 5.64%
KKP-R 140,000 7,874,425 5.60%
THANI 2,401,700 10,310,268 5.59%
ADVANC-R 170,800 29,045,600 5.52%
MEGA-R 257,300 8,926,850 5.50%
TKN-R 221,500 2,043,555 5.48%
SPCG-R 70,400 1,345,770 5.46%
DTAC 262,900 8,397,850 5.40%
MTC 551,200 34,690,475 5.36%
BEM 1,301,600 10,282,640 5.30%
GFPT 349,000 4,022,110 5.25%
IVL-R 965,000 47,305,900 5.23%
EPG 495,000 5,845,220 5.22%
HANA-R 736,500 40,873,875 5.22%
BBL-R 230,300 27,368,650 5.09%
BTS-R 1,043,500 9,261,370 4.97%
WHA 2,238,700 7,395,408 4.91%
BAM-R 903,100 17,932,770 4.88%
GLOBAL 214,100 4,985,360 4.85%
BCP 243,600 6,272,700 4.74%
VGI 446,000 2,767,745 4.70%
AWC-R 913,600 4,356,892 4.69%
OR-R 2,597,000 76,157,850 4.68%
SPALI 138,900 2,805,700 4.51%
UTP-R 101,900 2,299,960 4.44%
EASTW-R 68,100 677,595 4.41%
TPIPP 1,345,700 6,160,056 4.39%
QH-R 2,089,900 4,797,136 4.33%
LH-R 3,553,500 28,450,150 4.29%
KBANK 756,700 95,132,450 4.27%
PRM 737,900 5,745,875 4.24%
S-R 1,806,500 4,059,124 4.15%
OR 2,279,000 66,665,000 4.11%
HMPRO-R 719,900 10,150,590 4.06%
MBK-R 54,300 732,670 4.04%
SAPPE 69,500 1,704,880 3.99%
THANI-R 1,694,400 7,240,570 3.94%
STEC-R 264,700 3,770,140 3.87%
AOT 516,600 31,534,425 3.85%
EA 255,700 15,738,975 3.82%
DELTA-R 386,500 170,687,000 3.80%
KTB 637,700 7,180,150 3.73%
MEGA 169,500 5,883,300 3.63%
SUPER 20,038,000 19,579,191 3.60%
DTAC-R 173,100 5,520,600 3.56%
CPF-R 919,200 26,604,550 3.54%
UNIQ-R 124,000 779,240 3.53%
PTTGC 572,300 39,799,775 3.49%
TOP 492,300 29,668,900 3.47%
KSL-R 535,700 2,428,248 3.44%
JMT 194,400 8,714,775 3.42%
GLOBAL-R 149,900 3,493,250 3.40%
STA 408,300 19,394,250 3.37%
STEC 227,800 3,261,140 3.33%
KTC 443,200 32,389,000 3.30%
BLAND 425,600 459,648 3.26%
PTT-R 1,283,800 51,706,250 3.26%
SGP 62,100 733,410 3.22%
SCB 129,500 13,154,700 3.12%
CBG 160,500 17,874,700 2.98%
TISCO 269,400 24,097,650 2.98%
TQM-R 14,200 1,681,850 2.93%
LH 2,417,900 19,420,250 2.92%
RS 289,000 7,095,880 2.92%
ITD 1,218,500 2,207,188 2.84%
AP-R 897,600 7,724,850 2.80%
WHAUP 729,100 3,421,038 2.79%
KCE 393,400 23,749,275 2.65%
BLA-R 51,600 1,340,575 2.59%
BCP-R 130,600 3,362,950 2.54%
BCH 310,300 5,638,760 2.51%
TU 3,177,400 50,112,560 2.50%
PRM-R 430,900 3,349,140 2.48%
PTTEP 200,900 24,226,550 2.41%
STGT 579,300 26,438,200 2.37%
DCC 1,025,100 3,210,754 2.36%
JAS 950,000 2,698,000 2.36%
BCPG-R 38,200 534,800 2.35%
TMB-R 2,351,000 2,717,160 2.32%
BPP-R 227,200 4,188,670 2.31%
AMATA 522,700 9,327,120 2.30%
EGCO 33,800 5,978,400 2.30%
HANA 324,400 18,015,250 2.30%
M-R 29,300 1,496,700 2.16%
ICHI-R 218,500 2,781,650 2.12%
SF-R 234,000 1,617,490 2.12%
SPRC 602,400 5,774,370 2.12%
SABINA-R 13,700 282,230 2.04%
UNIQ 71,700 445,890 2.04%
TFG 45,000 231,750 1.99%
ESSO-R 897,600 7,763,755 1.93%
BAM 349,200 6,914,160 1.89%
SCGP 473,200 26,610,400 1.86%
ICHI 190,200 2,426,960 1.85%
ASP 1,063,300 4,012,614 1.83%
SAT-R 95,300 1,805,430 1.82%
MBK 24,200 326,700 1.80%
SAWAD 350,300 28,702,575 1.80%
ORI 239,400 2,141,475 1.78%
IVL 318,900 15,632,925 1.73%
CRC 105,200 3,702,825 1.71%
TQM 8,300 979,950 1.71%
BPP 166,300 3,063,320 1.69%
LPN 64,300 327,930 1.69%
TOA 45,700 1,530,950 1.65%
VNT 20,400 775,200 1.53%
SCCC 2,800 491,750 1.50%
RBF-R 100,000 1,864,500 1.46%
DOHOME 92,000 2,342,325 1.43%
AWC 276,500 1,320,152 1.42%
BAFS-R 2,000 50,475 1.42%
BGC 12,300 120,305 1.40%
CHG 635,300 2,013,994 1.38%
GUNKUL-R 1,501,400 5,889,180 1.36%
BEC-R 330,700 3,307,000 1.33%
CENTEL-R 30,200 936,200 1.31%
TFG-R 28,000 144,100 1.24%
ACE 309,600 1,139,328 1.20%
COM7 113,700 8,390,825 1.20%
UTP 27,600 623,390 1.20%
ESSO 540,600 4,657,225 1.16%
PSH 19,300 245,110 1.10%
KKP 27,300 1,535,775 1.09%
JMART 75,200 3,058,400 1.06%
PTL-R 132,500 3,971,975 1.00%
DELTA 93,700 41,205,000 0.92%
CKP 525,300 2,789,880 0.91%
PTG-R 519,100 10,650,080 0.91%
SCCC-R 1,700 298,350 0.91%
GUNKUL 992,600 3,898,652 0.90%
AAV-R 190,900 468,472 0.82%
NOBLE-R 113,500 936,375 0.77%
SPCG 9,900 189,090 0.77%
RBF 52,400 985,180 0.76%
TTA-R 635,500 11,293,440 0.75%
MCS 55,300 810,150 0.74%
RCL 110,100 4,563,175 0.74%
TTCL 55,000 331,685 0.73%
VIBHA 200,700 421,354 0.72%
BANPU-R 455,400 5,804,800 0.65%
TTA 550,000 9,855,000 0.65%
JMART-R 44,900 1,840,900 0.63%
SGP-R 12,100 143,210 0.63%
HTC 1,100 40,975 0.62%
LALIN-R 4,400 44,450 0.61%
SHR 62,200 197,066 0.61%
AJ 28,200 737,150 0.59%
THCOM 78,300 763,660 0.59%
CKP-R 334,100 1,799,960 0.58%
SCGP-R 134,300 7,521,600 0.53%
TASCO-R 38,400 790,400 0.51%
TIP 3,300 99,000 0.50%
SPALI-R 14,100 284,820 0.46%
TPIPL 94,400 200,728 0.45%
BAY-R 15,200 553,200 0.44%
PTG 248,600 5,042,180 0.44%
CBG-R 23,100 2,578,850 0.43%
SPA-R 6,500 50,120 0.43%
NOBLE 58,700 484,275 0.40%
KGI 170,000 1,008,000 0.39%
PTL 48,600 1,451,900 0.37%
JKN 21,500 225,960 0.35%
S 136,200 309,744 0.31%
SSP 55,400 836,540 0.30%
CCET 217,900 776,650 0.25%
IRPC-R 368,600 1,555,492 0.23%
SYNEX 3,300 94,600 0.21%
BA-R 2,200 15,730 0.20%
STARK 76,600 336,560 0.20%
SINGER 3,400 142,875 0.15%
SUPER-R 763,500 763,500 0.14%
OSP 7,700 269,500 0.11%
SIS 3,200 117,600 0.11%
TPIPP-R 27,700 126,866 0.09%
TOA-R 1,400 47,150 0.05%
ITD-R 15,300 27,463 0.04%
LHFG-R 1,400 1,596 0.04%
BEC 6,000 60,450 0.02%
U-R 5,100 4,080 0.02%
ILM 600 8,640 0.01%
WHAUP-R 2,500 11,800 0.01%
ACE-R 400 1,472 0.00%
VIBHA-R 500 1,050 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button