สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BTS มูลค่าสูงสุด 487.20 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BTS มูลค่าสูงสุด 487.20 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BTS 1 56,000,000 487,200 8.7
GJS
11 1,000,000,000 370,000 0.37
ERW 1 85,000,000 255,000 3
NRF 1 9,900,000 101,970 10.3
PTG 1 3,000,000 56,700 18.9
KBANK
4 425,400 50,914 119.68
SKR 2 6,000,000 42,000 7
DITTO 4 2,000,000 35,600 17.8
VGI
1 5,000,000 30,250 6.05
E1VFVN3001 1 601,000 19,725 32.82
WHA 1 5,000,000 15,300 3.06
W <C> 1 5,000,000 14,000 2.8
CPF 2 473,200 13,498 28.53
OSP 1 300,000 11,100 37
TTB
1 8,771,900 10,000 1.14
BBL 1 85,900 9,836 114.5
CCET 1 2,735,000 9,737 3.56
SUPER 1 10,000,000 9,600 0.96
BGRIM 1 212,000 8,533 40.25
TOP-F
1 150,000 8,501 56.67
CPN-F 1 100,000 4,826 48.26
AQUA 1 14,000,000 4,760 0.34
SICT 3 1,043,300 4,424 4.24
BPP 1 240,000 4,344 18.1
SIMAT 1 660,000 3,366 5.1
AWC-F
1 500,000 2,361 4.72
KTB 1 91,100 975 10.7
SCB 1 9,300 935 100.5
JMT28C2107A 1 1,898,600 133 0.07
AQ <C> 1 1,000,000 12 0.01
SCGP-F 1 77 4 58

Back to top button