สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) THCOM มูลค่าสูงสุด 48.80 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
THCOM 1 4,000,000 48,400 12.1
ADVANC 1 110,000 18,810 171
MINT 1 400,000 12,800 32
SIRI 1 5,000,000 7,350 1.47
PTT-F 1 1,700 71 41.5
AQ <C> 1 2,000,000 24 0.01
MAX <NC>
1 2,000,000 24 0.01
NEWS <C> 1 1,000,000 13 0.01

Back to top button