สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 9 มิ.ย.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
CPN-R 3,417,000 188,671,150 30.21%
MTC-R 947,200 59,055,950 20.97%
EGATIF 214,500 2,616,900 19.40%
TQM-R 134,400 16,139,750 15.82%
SCCC-R 23,400 4,165,250 15.50%
BDMS-R 5,199,000 114,456,990 15.11%
TU-R 3,542,800 63,906,490 14.70%
MEGA-R 267,700 9,498,975 14.28%
BA-R 512,200 4,301,705 13.79%
LH-R 6,609,800 54,799,970 13.69%
TVO-R 300,500 10,415,300 13.50%
QH-R 2,689,900 6,348,164 12.73%
HMPRO-R 2,031,300 29,869,860 12.62%
GFPT-R 251,500 2,741,350 12.00%
SPCG-R 160,900 3,062,240 11.94%
TTA-R 3,028,000 53,319,800 11.89%
AOT-R 3,709,600 240,581,275 11.86%
TVO 259,900 9,009,775 11.67%
QH 2,450,400 5,782,944 11.60%
THANI-R 1,270,300 5,284,440 11.57%
TRUE 7,633,700 24,285,520 11.49%
WHAUP 331,600 1,531,862 11.45%
BEM 4,451,500 36,890,480 11.41%
SGP-R 187,800 2,212,290 11.39%
AP-R 1,390,000 11,765,000 11.17%
PLANB-R 1,493,300 9,835,900 11.13%
GULF 1,393,300 48,095,675 11.12%
BPP-R 1,393,800 27,506,910 10.95%
PTTGC-R 1,586,000 98,323,075 10.84%
PSH-R 176,700 2,561,790 10.72%
JMT-R 426,300 17,717,050 10.40%
DELTA-R 148,500 85,451,600 10.23%
CENTEL 262,600 9,604,375 10.21%
RATCH-R 450,400 23,171,000 9.62%
STEC-R 656,900 9,919,190 9.62%
EPG-R 809,100 9,186,900 9.58%
BANPU 9,131,200 132,340,960 9.52%
M-R 99,200 5,576,975 9.49%
EGCO-R 162,800 28,742,750 9.22%
CKP-R 1,408,800 8,299,300 9.14%
LH 4,415,100 36,462,225 9.14%
OSP 587,800 21,771,050 9.00%
BJC 317,600 11,139,075 8.75%
RATCH 402,800 20,687,300 8.60%
AEONTS-R 44,400 8,968,800 8.51%
PTT 3,058,000 125,315,500 8.48%
CRC 673,100 25,231,075 8.47%
BCH-R 4,189,800 86,121,160 8.33%
BGRIM-R 433,200 18,953,425 8.17%
CRC-R 637,600 23,904,125 8.02%
BDMS 2,740,200 60,365,940 7.97%
THANI 875,400 3,643,820 7.97%
BTS 4,056,700 38,771,150 7.91%
PSH 130,000 1,885,000 7.89%
BTS-R 3,993,400 38,145,080 7.79%
BCP-R 314,000 8,459,300 7.57%
KCE-R 2,181,800 155,432,750 7.56%
BJC-R 267,800 9,427,025 7.37%
MINT 1,387,400 46,260,825 7.24%
CK-R 875,400 17,581,810 7.22%
JMT 291,200 12,167,800 7.10%
IVL-R 4,184,900 177,822,650 6.91%
BEM-R 2,662,000 22,090,540 6.82%
EASTW-R 82,900 829,000 6.77%
WHA-R 8,648,500 28,529,862 6.77%
MAJOR-R 531,700 11,927,030 6.76%
MINT-R 1,273,200 42,513,400 6.65%
CKP 1,013,100 5,977,290 6.57%
IRPC 8,235,900 33,213,094 6.48%
ORI-R 1,215,000 11,389,755 6.48%
UNIQ-R 251,000 2,096,590 6.16%
GLOBAL 320,600 7,088,960 6.04%
CBG 190,700 25,428,550 5.94%
OR 2,940,800 89,323,125 5.93%
PRM 724,700 5,406,980 5.82%
KTC-R 651,500 47,118,425 5.81%
RS-R 419,400 10,315,120 5.72%
STA-R 502,700 22,004,725 5.72%
MEGA 107,000 3,816,050 5.71%
GFPT 118,100 1,287,290 5.63%
TCAP-R 296,400 10,374,000 5.59%
MBK-R 409,600 5,924,450 5.54%
THG-R 47,600 1,197,975 5.46%
ERW 964,800 3,179,582 5.45%
MTC 243,000 15,096,775 5.38%
SAWAD 228,600 17,042,125 5.34%
TU 1,267,900 22,930,460 5.26%
BCPG 293,100 4,127,680 5.25%
TOP 353,100 20,577,575 5.22%
SCB-R 760,500 79,399,000 5.17%
CPALL 986,500 59,929,100 5.12%
SPRC 816,600 8,440,720 5.10%
PLANB 678,400 4,475,505 5.05%
KTB-R 849,800 9,432,780 4.98%
AP 612,400 5,199,115 4.92%
COM7-R 180,300 12,650,875 4.85%
SPRC-R 777,200 8,077,600 4.85%
TCAP 255,600 8,946,000 4.82%
IVL 2,900,100 123,504,550 4.79%
EGCO 83,100 14,672,350 4.71%
IRPC-R 5,883,100 23,684,214 4.63%
HMPRO 740,500 10,880,630 4.60%
BLAND 736,800 839,952 4.58%
KSL-R 3,213,400 14,648,592 4.58%
BAM-R 429,700 7,992,420 4.55%
DOHOME 144,100 3,756,000 4.47%
INTUCH 245,200 15,815,150 4.32%
STEC 294,600 4,455,750 4.31%
DTAC 621,100 19,424,425 4.29%
PTTEP-R 521,300 63,289,050 4.23%
AMATA 584,600 11,268,860 4.21%
SPALI-R 104,800 2,226,460 4.20%
SCC 108,500 45,895,400 4.17%
BGC 42,000 428,400 4.11%
BCPG-R 228,200 3,204,800 4.09%
CK 483,800 9,663,020 3.99%
GLOBAL-R 211,900 4,682,990 3.99%
SPALI 98,000 2,082,730 3.93%
STGT 721,900 31,091,375 3.91%
AOT 1,175,300 76,674,575 3.76%
MAJOR 293,700 6,603,790 3.73%
BGRIM 195,100 8,535,625 3.68%
EASTW 44,600 448,350 3.64%
SUPER 31,112,100 31,162,100 3.57%
PTTGC 520,800 32,277,050 3.56%
CENTEL-R 90,300 3,283,175 3.51%
GUNKUL-R 5,264,700 20,253,930 3.42%
VNT-R 35,600 1,343,900 3.39%
BH-R 80,200 10,715,350 3.31%
DOHOME-R 105,600 2,744,125 3.28%
GULF-R 409,300 14,158,900 3.27%
LPN-R 443,800 2,457,525 3.27%
BLA 55,400 1,713,425 3.25%
UTP-R 59,800 1,267,910 3.25%
SABINA-R 16,800 346,080 3.23%
HANA-R 1,171,200 79,663,250 3.21%
SAWAD-R 136,800 10,201,000 3.20%
COM7 118,700 8,346,100 3.19%
GUNKUL 4,807,200 18,434,274 3.12%
PRM-R 387,400 2,888,095 3.11%
WHAUP-R 87,700 406,508 3.03%
CHG 7,727,200 28,026,056 3.02%
SCCC 4,500 801,650 2.98%
TPIPP-R 300,200 1,362,662 2.98%
SYNEX-R 100,400 2,504,285 2.97%
TTA 750,000 13,337,500 2.94%
UNIQ 119,400 992,960 2.93%
AU-R 75,500 824,650 2.92%
SF-R 146,400 1,151,780 2.92%
GPSC 358,700 26,869,875 2.90%
BAM 273,500 5,087,100 2.89%
PTG-R 510,700 9,901,040 2.86%
TISCO 173,800 15,579,225 2.84%
KTB 480,400 5,332,440 2.82%
STA 246,000 10,787,500 2.80%
KKP 90,700 5,155,325 2.77%
KTC 311,000 22,547,500 2.77%
CPN 308,300 16,981,900 2.73%
TASCO 324,300 6,453,570 2.73%
GPSC-R 335,100 25,012,200 2.71%
TISCO-R 165,500 14,807,725 2.70%
PTTEP 329,500 39,987,150 2.67%
TTB-R 3,084,100 3,577,556 2.60%
VGI-R 1,769,900 11,639,175 2.57%
PTL 48,600 1,382,425 2.54%
BKI 2,400 675,000 2.51%
CBG-R 80,600 10,756,100 2.51%
KBANK 1,738,300 221,633,850 2.48%
TQM 21,100 2,535,100 2.48%
MCS 144,900 2,159,010 2.45%
EA-R 1,295,100 80,714,575 2.42%
SIRI 12,785,200 17,805,101 2.37%
RS 173,200 4,260,820 2.36%
JMART 181,100 6,805,500 2.35%
BBL 344,700 41,027,050 2.34%
SPCG 31,100 590,900 2.31%
SCGP 233,800 13,173,900 2.20%
BCP 90,900 2,450,550 2.19%
ITD 3,565,500 10,474,526 2.16%
SUPER-R 17,997,400 17,949,482 2.07%
SC-R 156,600 512,660 2.05%
TKN-R 89,500 684,675 2.01%
DCC-R 352,300 1,091,954 1.99%
ADVANC-R 236,100 41,068,100 1.97%
DCC 341,300 1,052,800 1.93%
HANA 683,100 46,172,825 1.87%
LHFG 160,600 191,114 1.86%
JAS-R 1,429,900 4,129,534 1.85%
MC 40,600 394,630 1.85%
ICHI 184,700 2,376,260 1.84%
EA 963,700 59,889,275 1.80%
SMPC 26,700 301,710 1.78%
ETC 286,100 898,354 1.77%
AEONTS 8,700 1,763,200 1.67%
AMATA-R 230,400 4,460,430 1.66%
SCB 240,100 24,961,700 1.63%
BBL-R 237,200 28,348,650 1.61%
CHG-R 4,036,500 14,655,938 1.58%
SAT 21,900 463,070 1.58%
SABINA 8,200 167,280 1.57%
TTCL 52,200 258,910 1.56%
BAFS 3,600 97,200 1.49%
RBF-R 119,300 2,220,110 1.47%
BH 35,200 4,708,300 1.45%
BCH 725,000 15,166,430 1.44%
ASK 7,600 248,500 1.42%
JAS 1,101,900 3,195,510 1.42%
MBK 102,800 1,482,840 1.39%
SAPPE 20,700 563,675 1.39%
MONO 112,900 231,636 1.38%
TPIPP 139,100 631,514 1.38%
BANPU-R 1,316,100 19,131,170 1.37%
BAY-R 10,700 361,125 1.36%
CGD-R 1,000,000 790,000 1.36%
KCE 394,000 27,967,100 1.36%
AAV 491,400 1,405,404 1.35%
WHA 1,727,900 5,656,842 1.35%
TRUE-R 881,200 2,802,216 1.33%
INTUCH-R 72,400 4,669,800 1.28%
STGT-R 236,700 10,178,100 1.28%
ADVANC 149,900 26,017,700 1.25%
STANLY 1,000 181,500 1.25%
UTP 23,100 497,720 1.25%
CPALL-R 238,400 14,530,475 1.24%
M 12,800 718,400 1.22%
OSP-R 76,400 2,826,675 1.17%
BLA-R 19,600 607,600 1.15%
ILM 16,400 266,950 1.14%
THG 9,900 249,975 1.14%
BLAND-R 180,600 205,884 1.12%
TAE 43,500 116,430 1.12%
ESSO-R 146,100 1,257,335 1.07%
BPP 134,400 2,678,410 1.06%
JR 71,700 598,695 1.06%
TASCO-R 124,200 2,471,940 1.05%
VGI 726,700 4,791,690 1.05%
OR-R 501,400 15,292,700 1.01%
SC 76,700 252,910 1.01%
STPI 59,900 281,834 1.01%
CPF-R 80,900 2,184,300 1.00%
PSL-R 522,600 9,961,950 0.99%
SPA-R 4,900 41,160 0.98%
ACE-R 206,200 771,770 0.95%
NOBLE 78,000 604,500 0.95%
SIRI-R 4,979,700 6,943,218 0.92%
RCL 112,600 6,477,350 0.90%
TFG-R 73,700 351,486 0.90%
PTG 157,000 3,053,000 0.88%
CGD 643,000 507,970 0.87%
S-R 115,400 277,132 0.87%
SYNEX 29,000 743,850 0.86%
SSP 137,400 1,868,640 0.84%
BAFS-R 2,000 54,200 0.83%
LPN 110,300 595,620 0.81%
AWC 1,205,300 6,159,995 0.80%
PSL 424,200 8,252,630 0.80%
ORI 144,900 1,367,335 0.77%
SHR-R 377,100 1,377,836 0.76%
THCOM 100,500 1,215,990 0.76%
BAY 5,900 199,125 0.75%
TOP-R 50,000 2,912,500 0.74%
AAV-R 264,000 752,226 0.72%
SNC 4,700 66,930 0.72%
DEMCO-R 64,300 309,872 0.68%
BA 24,500 205,960 0.66%
S 73,400 176,160 0.55%
TIP 3,000 101,250 0.55%
SIS 5,200 163,625 0.51%
SAT-R 6,700 141,510 0.48%
VIBHA 211,200 464,640 0.46%
SGP 7,000 82,600 0.42%
KBANK-R 259,700 33,241,600 0.37%
KGI 109,400 847,380 0.37%
ESSO 48,100 416,065 0.35%
NER 160,000 1,165,500 0.35%
SHR 175,600 635,260 0.35%
ACE 72,600 272,970 0.34%
ASIAN 25,000 382,500 0.34%
DEMCO 32,400 153,774 0.34%
KKP-R 11,100 629,925 0.34%
ICHI-R 33,000 429,000 0.33%
SCC-R 8,500 3,621,000 0.33%
SCN 108,000 320,472 0.32%
ASP 163,300 640,054 0.30%
MC-R 5,400 52,650 0.25%
CCET 111,600 367,330 0.24%
HTC 400 15,200 0.24%
LANNA 5,000 69,000 0.22%
PTT-R 76,900 3,133,675 0.21%
SF 10,000 77,500 0.20%
THCOM-R 25,200 299,880 0.19%
AKR 207,500 222,590 0.18%
RCL-R 22,800 1,307,800 0.18%
KSL 122,000 548,040 0.17%
SINGER 3,600 139,500 0.14%
JMART-R 10,000 371,425 0.13%
SINGER-R 2,800 109,025 0.11%
RBF 8,300 155,210 0.10%
U 348,700 338,239 0.10%
TOA-R 2,600 92,950 0.09%
DELTA 1,000 580,000 0.07%
EPG 6,000 68,400 0.07%
ITD-R 93,600 277,056 0.06%
ASK-R 200 6,600 0.04%
LHFG-R 2,900 3,451 0.03%
ROJNA 20,000 151,000 0.03%
SCGP-R 1,900 107,350 0.02%
JKN 2,100 21,840 0.01%
NOBLE-R 1,000 7,750 0.01%
U-R 50,000 48,500 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button