สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 10 มิ.ย.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
THG-R 109,900 2,747,500 26.61%
SGP-R 293,100 3,470,660 23.35%
SPALI 1,224,000 26,021,410 20.43%
MTC-R 1,040,900 65,089,300 19.96%
PTT 5,059,500 206,298,400 17.69%
PLANB-R 1,547,000 10,189,055 17.08%
STEC-R 2,160,200 32,532,350 15.99%
DELTA-R 142,500 81,769,200 15.46%
TQM-R 126,900 15,130,950 15.26%
MINT 1,544,200 51,098,250 15.17%
TPIPL-R 1,824,400 3,628,932 13.23%
KTB 2,085,400 23,356,480 12.96%
SPCG-R 503,400 9,552,080 12.95%
INTUCH-R 488,800 31,527,600 12.52%
EA-R 3,586,100 227,864,825 12.41%
TVO-R 511,000 17,768,550 12.30%
PSH-R 401,700 5,843,360 12.20%
BGRIM-R 1,991,100 88,954,025 11.96%
SCB-R 1,351,100 141,191,900 11.49%
MEGA-R 340,500 11,999,575 11.31%
GULF-R 1,068,800 37,140,800 11.16%
CPN-R 1,196,700 65,981,175 10.84%
WHA-R 19,879,100 66,791,020 10.80%
TISCO-R 524,200 46,856,675 10.79%
TOA-R 218,100 7,798,375 10.77%
CBG 371,200 49,270,500 10.73%
BTS-R 11,676,600 113,465,520 10.52%
OSP 739,000 27,242,050 10.42%
AWC 5,462,400 27,751,795 10.41%
CRC-R 731,200 27,333,600 10.27%
GPSC-R 1,295,200 98,192,450 10.27%
IVL-R 4,029,200 173,192,125 10.09%
GULF 963,400 33,461,175 10.06%
BEM-R 19,092,300 162,064,660 9.58%
TRUE 9,961,000 32,004,106 9.26%
HANA-R 2,368,300 158,098,275 9.19%
LH-R 3,693,200 30,727,205 9.18%
SPRC-R 1,299,100 13,334,360 8.89%
TCAP 325,600 11,477,400 8.58%
EPG-R 1,470,900 16,626,070 8.57%
IRPC-R 12,424,700 49,930,432 8.43%
THANI-R 2,046,100 8,601,096 8.27%
TRUE-R 8,898,000 28,371,646 8.27%
KCE-R 899,000 63,569,325 8.17%
SAWAD-R 676,000 50,531,825 8.05%
BANPU 6,295,200 91,798,000 7.89%
GUNKUL-R 8,294,600 32,389,772 7.88%
DOHOME 298,600 7,718,350 7.85%
STA-R 960,700 41,822,675 7.67%
COM7-R 486,100 33,577,050 7.51%
ESSO-R 1,161,500 9,954,895 7.45%
PTTEP 503,200 60,784,300 7.45%
PSH 240,000 3,496,940 7.29%
DCC-R 2,172,900 6,641,872 7.25%
MEGA 212,400 7,492,225 7.06%
DTAC-R 1,111,500 35,440,750 7.05%
UNIQ-R 231,600 1,917,180 7.05%
IRPC 10,258,000 41,278,496 6.96%
AP 1,393,700 11,887,790 6.88%
BA-R 318,900 2,678,435 6.88%
PTTGC-R 2,275,800 140,203,875 6.83%
TCAP-R 258,300 9,105,075 6.81%
CK-R 1,339,500 27,105,980 6.66%
GLOBAL 466,500 10,146,510 6.60%
SCCC-R 14,200 2,530,050 6.59%
TU 2,766,300 50,675,940 6.51%
MINT-R 658,800 21,833,600 6.47%
BBL-R 739,100 89,409,000 6.45%
BJC 383,900 13,798,725 6.41%
UTP-R 121,000 2,617,300 6.28%
BCH-R 1,199,900 24,614,320 6.11%
PTG-R 724,600 14,021,790 6.08%
AU-R 138,900 1,511,510 6.05%
EGCO-R 421,700 76,787,700 6.04%
KTC-R 725,300 52,117,700 5.98%
BAFS 16,900 456,300 5.94%
JMT-R 386,200 15,918,125 5.92%
THANI 1,457,000 6,131,660 5.89%
PTL-R 137,500 3,886,175 5.80%
COM7 373,300 25,867,200 5.77%
ERW 598,100 1,939,956 5.68%
JMT 370,100 15,251,400 5.68%
BTS 6,277,800 61,187,965 5.66%
SCGP-R 356,100 20,055,425 5.60%
BH-R 45,700 6,158,550 5.47%
TOP 597,500 34,758,900 5.39%
KBANK 2,756,600 356,108,450 5.38%
BH 44,800 6,027,150 5.36%
NOBLE-R 248,500 1,922,100 5.30%
PTTEP-R 353,100 42,521,700 5.23%
KTB-R 835,400 9,356,480 5.19%
CENTEL 88,000 3,183,275 5.17%
KKP-R 175,000 10,006,600 5.17%
LH 2,080,200 17,336,065 5.17%
EASTW-R 98,700 996,870 5.10%
CKP 1,479,000 8,713,810 5.07%
SCC 128,900 54,985,200 4.97%
HMPRO 939,400 13,800,970 4.95%
CPALL 1,524,600 93,684,550 4.90%
MTC 255,500 16,015,325 4.90%
AOT-R 1,791,600 117,018,700 4.87%
CRC 340,200 12,693,800 4.78%
TQM 39,300 4,674,100 4.73%
MBK-R 150,300 2,180,830 4.69%
INTUCH 181,900 11,732,550 4.66%
MAJOR-R 648,900 15,034,000 4.64%
TOP-R 514,900 29,777,525 4.64%
EPG 781,800 8,830,190 4.55%
AMATA-R 2,955,800 58,858,780 4.50%
CKP-R 1,312,800 7,664,060 4.50%
IVL 1,783,300 76,741,225 4.47%
BCP-R 137,800 3,676,050 4.44%
CENTEL-R 75,400 2,719,725 4.43%
GLOBAL-R 313,200 6,821,580 4.43%
CPN 488,200 26,918,550 4.42%
MC 53,200 522,160 4.38%
PLANB 396,100 2,574,430 4.37%
SIRI 17,667,700 24,795,077 4.18%
STGT 784,200 33,810,000 4.18%
TU-R 1,763,500 32,462,230 4.15%
BAFS-R 11,500 310,500 4.04%
BCH 792,300 16,213,140 4.03%
TASCO 508,200 10,139,690 4.03%
CBG-R 138,800 18,419,700 4.01%
SPRC 578,100 5,963,170 3.96%
HMPRO-R 737,600 10,831,300 3.88%
KCE 417,100 29,566,425 3.79%
OR 1,676,000 51,411,775 3.78%
SCB 444,800 46,612,750 3.78%
BEM 7,478,600 63,012,625 3.75%
DTAC 590,700 18,904,775 3.75%
ADVANC-R 195,900 34,137,850 3.73%
AWC-R 1,951,300 9,951,630 3.72%
BJC-R 222,100 7,967,200 3.71%
BCP 114,500 3,075,550 3.69%
AOT 1,347,000 88,128,950 3.66%
BDMS-R 4,153,600 93,879,710 3.65%
TTB 4,930,200 5,760,566 3.64%
BBL 414,100 50,188,050 3.62%
UNIQ 118,500 991,230 3.61%
BGRIM 595,500 26,579,125 3.58%
JAS-R 3,043,700 8,879,826 3.55%
CPF 1,103,800 30,077,975 3.52%
BCPG 175,600 2,472,440 3.44%
KTC 417,600 30,032,650 3.44%
MCS 166,400 2,446,080 3.33%
SCGP 206,700 11,674,225 3.25%
TPIPP 340,200 1,544,508 3.25%
EA 910,300 58,002,400 3.15%
GPSC 391,600 29,675,775 3.11%
LPN-R 551,600 3,100,225 3.09%
BAM-R 2,243,700 42,956,300 3.05%
RBF-R 173,400 3,208,430 3.03%
BDMS 3,404,600 76,861,040 2.99%
SAWAD 250,000 18,682,325 2.98%
SUPER 34,349,500 34,218,769 2.96%
SF-R 1,784,000 16,275,290 2.95%
RATCH 488,800 25,520,825 2.94%
GUNKUL 3,057,600 11,960,528 2.91%
EGCO 198,500 36,319,900 2.84%
PTTGC 940,200 58,107,725 2.82%
STA 351,400 15,404,400 2.80%
TKN-R 267,100 2,072,590 2.79%
DEMCO-R 134,900 649,522 2.76%
TASCO-R 347,600 6,905,710 2.75%
BCPG-R 134,600 1,897,860 2.63%
KKP 88,800 5,083,725 2.62%
BLAND-R 2,207,100 2,560,236 2.59%
ITD 2,201,500 6,365,280 2.58%
CK 516,700 10,453,680 2.57%
HANA 662,300 44,281,725 2.57%
BPP 133,500 2,643,300 2.55%
TISCO 118,500 10,667,325 2.44%
VGI 379,100 2,498,590 2.38%
STEC 317,300 4,797,780 2.35%
CHG-R 3,690,600 13,317,822 2.34%
TOA 45,600 1,641,600 2.25%
BANPU-R 1,780,000 26,046,520 2.23%
CPALL-R 692,000 42,391,600 2.23%
GFPT-R 184,400 2,072,400 2.20%
SMPC 18,200 204,350 2.18%
DELTA 20,000 11,456,000 2.17%
GFPT 181,400 2,024,650 2.17%
ORI 597,200 5,669,870 2.15%
SC-R 298,100 999,410 2.14%
MAJOR 294,400 6,659,700 2.11%
ICHI-R 142,300 1,795,650 2.10%
DCC 621,200 1,902,802 2.07%
DOHOME-R 78,800 2,029,100 2.07%
M-R 53,400 3,021,225 2.04%
SABINA-R 5,000 102,000 2.04%
UTP 37,600 812,640 1.95%
ICHI 131,400 1,672,990 1.94%
PRM 722,800 5,433,835 1.88%
PSL-R 1,532,900 30,328,000 1.87%
ASK 12,700 421,750 1.86%
SIRI-R 7,837,600 10,919,328 1.85%
AEONTS-R 8,000 1,624,600 1.84%
BLA-R 171,800 5,111,050 1.83%
PRM-R 700,400 5,298,260 1.82%
SUPER-R 20,888,300 20,485,786 1.80%
PTT-R 505,400 20,595,050 1.77%
ETC 214,700 684,434 1.70%
SYNEX-R 98,100 2,444,335 1.67%
KBANK-R 840,100 107,168,550 1.64%
WHA 2,990,400 10,047,544 1.63%
EP 27,300 160,125 1.60%
KSL-R 187,200 875,244 1.57%
TIP 12,700 428,625 1.56%
CPF-R 482,700 13,039,800 1.54%
ASK-R 10,500 349,125 1.53%
BAM 1,109,900 21,095,560 1.51%
JR 85,500 707,960 1.47%
CGD-R 1,000,000 770,282 1.45%
PTL 34,400 971,800 1.45%
TTA-R 2,255,200 40,663,380 1.45%
CHG 2,265,800 8,191,296 1.44%
PSL 1,161,000 23,651,080 1.42%
ASP 287,000 1,140,698 1.41%
ADVANC 72,000 12,542,000 1.37%
LALIN-R 10,000 100,000 1.35%
AP-R 271,600 2,296,100 1.34%
MONO 149,700 303,664 1.30%
TTB-R 1,760,700 2,043,361 1.30%
WHAUP 201,400 924,628 1.30%
BAY-R 10,000 340,000 1.29%
AMATA 840,700 16,798,920 1.28%
SPALI-R 74,100 1,570,920 1.24%
THCOM 144,900 1,719,140 1.24%
AAV 277,600 782,776 1.20%
VNT-R 19,300 728,125 1.18%
TFG-R 87,900 422,456 1.17%
RS-R 249,000 6,135,780 1.13%
OSP-R 75,600 2,790,975 1.07%
ACE-R 350,000 1,323,000 1.06%
SC 146,100 491,448 1.05%
STGT-R 197,000 8,458,325 1.05%
TTA 1,631,300 29,525,960 1.05%
RCL 471,800 28,472,100 1.04%
ILM 5,000 81,590 1.02%
SCC-R 26,600 11,362,000 1.02%
LHFG 133,700 157,766 1.01%
KSL 118,100 555,662 0.99%
ORI-R 273,300 2,601,095 0.98%
RS 214,500 5,308,380 0.97%
TPIPL 132,300 267,246 0.96%
SNC 5,100 73,320 0.95%
JAS 801,900 2,341,548 0.94%
PTG 111,900 2,171,360 0.94%
RATCH-R 156,500 8,197,025 0.94%
CGD 643,000 495,110 0.93%
EASTW 17,600 177,760 0.91%
DEMCO 43,700 210,372 0.90%
MBK 28,500 412,210 0.89%
SPCG 34,200 649,800 0.88%
TVO 36,500 1,277,500 0.88%
STPI 112,500 536,668 0.86%
SHR-R 166,000 617,520 0.84%
M 21,200 1,200,725 0.81%
JMART 148,400 5,448,675 0.80%
BGC 26,000 268,800 0.79%
SHR 155,800 579,576 0.78%
SSP 137,400 1,951,080 0.74%
VIBHA 113,000 248,600 0.71%
VNT 11,200 422,800 0.68%
AEONTS 2,900 588,700 0.67%
SCN 108,100 326,740 0.67%
S 135,700 327,044 0.64%
AAV-R 143,500 406,376 0.62%
RJH 8,500 252,675 0.62%
BAY 4,700 159,800 0.61%
BLA 57,000 1,702,025 0.61%
ACE 198,600 744,222 0.60%
SAT 14,800 308,960 0.56%
LPN 90,300 505,680 0.51%
BLAND 413,300 483,561 0.49%
SYNEX 29,000 732,025 0.49%
AKR 303,400 330,709 0.46%
BA 19,200 161,175 0.41%
S-R 86,000 206,400 0.41%
NEX 35,500 220,100 0.38%
SAPPE 6,100 160,125 0.37%
SCCC 800 142,800 0.37%
STARK 194,600 801,752 0.37%
CHAYO 229,000 3,671,500 0.36%
JMART-R 67,600 2,458,275 0.36%
U 2,983,000 3,127,360 0.33%
U-R 2,652,500 2,810,748 0.30%
NOBLE 13,100 101,525 0.28%
SPA-R 16,000 137,290 0.28%
VGI-R 39,800 260,690 0.25%
ASIAN 25,000 375,000 0.22%
OR-R 96,800 2,952,400 0.22%
SINGER 8,000 304,000 0.21%
ROJNA 55,000 426,000 0.18%
SF 101,500 939,080 0.17%
SIS 3,500 110,250 0.17%
BEC-R 41,600 553,280 0.15%
RBF 6,000 112,200 0.10%
SINGER-R 3,000 115,825 0.08%
EGATIF 100 1,220 0.07%
KGI 9,700 75,175 0.07%
QH 7,000 16,520 0.07%
TAE 900 2,412 0.06%
TPIPP-R 5,800 26,332 0.06%
JKN 2,100 22,260 0.04%
CCET 38,500 136,290 0.03%
SGP 200 2,360 0.02%
SCI 300 654 0.01%
TTW 300 3,540 0.01%
ESSO 700 6,020 0.00%
LANNA 100 1,410 0.00%
LHFG-R 100 118 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button