ตลท.จับมือ MSCI เปิดงานสัมมนาพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดทุน

ตลท.จับมือ MSCI เปิดงานสัมมนา “Thailand Opportunity in Regional Asset Class” พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และโอกาสของการลงทุนในตลาดทุนไทย รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน


ตลท.20170221

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงานสัมมนา “Thailand Opportunity in Regional Asset Class” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI เชิญผู้บริหารระดับสูงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และโอกาสของการลงทุนในตลาดทุนไทย รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน อาทิ รพี สุจริตกุล เลขาธิการ สํานักงาน ก.ล.ต. อลิศรา มหาสันทนะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธปท.Alvin Lee, Executive Director, Head of Southeast Asia Client Coverage, MSCI โดยมีผู้บริหารจาก บจ. บล. บลจ. และประกันภัย ร่วมรับฟังกว่า 100 ราย

Back to top button