ตลท.พาสื่อมวลชนดูงานประเทศมาเลเซีย


เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมคณะผู้บริหาร นำสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจและตลาดทุนศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดทุนและทิศทางดำเนินธุรกิจไทยในภูมิภาค

Back to top button