CIG จับมือพันธมิตรชนะประมูลงานกฟภ.


นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG เปิดเผยว่าบริษัทและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย บริษัทไทยคันเดนโก จำกัด และ บริษัท เอ็ม.อาร์.วี วิศวกรรม จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยว่าจ้างให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115-22 เควี จำนวน แห่ง ได้แก่ สถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี และสถานีไฟฟ้าพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มูลค่าโครงการรวม 345 ล้านบาท ระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 24 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาว่าจ้าง

“ภายหลังจากที่บริษัทฯได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขยายการดำเนินธุรกิจหลักให้มีความครบวงจรมากขึ้น พร้อมกับขยายโอกาสทางธุรกิจ และการลงทุนใหม่ไปสู่ธุรกิจอื่นมากขึ้น และด้วยความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้เราได้รับการคัดเลือก และด้วยศักยภาพเราเอง ทำให้เราได้รับโอกาสและความไว้วางใจจาก กฟภ. ให้เข้ามาดำเนินโครงการฯในครั้งนี้” นายอารีย์ กล่าว

โดยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ได้มีการพิธีการลงนามในสัญญาว่าจ้างให้ดำเนิน โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบ 115-22 เควี จำนวน แห่ง ได้แก่ สถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี และสถานีไฟฟ้าพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่าง นายพิเชฐ ศรีสวัสดิ์ รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานในพิธีฯและคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งนำโดย บริษัทไทยคันเดนโก จำกัด บริษัทซี.ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเอ็ม .อาร์.วี วิศวกรรม จำกัด

ทั้งนี้จากมูลค่างานทั้งสิ้น 345 ล้านบาท แยกเป็นงานในส่วนของบริษัทไทยคันเดนโก จำกัด รับผิดชอบในส่วนงานอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักและงานบริหารโครงการ (lead firm) มูลค่าประมาณ 157.95 ล้านบาท สำหรับงานในส่วนที่ซีไอจี รับผิดชอบ ได้แก่งานโยธา และงานระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) มูลค่าประมาณ 98 ล้านบาท และบริษัท เอ็ม.อาร์.วี. วิศวกรรม จำกัด รับผิดชอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในสวิตซ์ยาด มูลค่าประมาณ 66.7 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม CIG และกลุ่มพันธมิตรจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจนกระทั่งแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี2562

Back to top button