“นอร์ทอีส รับเบอร์” นำเสนอข้อมูลแก่ FSS

"นอร์ทอีส รับเบอร์" นำเสนอข้อมูลแก่ บล.ฟินันเซีย ไซรัส


นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS

โดยมีนายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Co Underwriter) ให้การต้อนรับ

Back to top button