GUNKUL จับมือ “กองทัพบก” ลุย “โซลาร์ฟาร์ม” 8 เมกะวัตต์

GUNKUL ถ่ายภาพร่วมกับ พลโทสมชาย ยังพิทักษ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เนื่องในโอกาสที่กองทัพบกได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL


คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ถ่ายภาพร่วมกับ พลโทสมชาย  ยังพิทักษ์  เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เนื่องในโอกาสที่กองทัพบกได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL

เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร กำลังการผลิตรวม  8 เมกะวัตต์  จำนวน 2 โครงการที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร นับเป็นครั้งแรกที่ บมจ. GUNKUL ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ และส่งเสริมนโยบายด้านพลังงานทดแทนร่วมกับกองทัพ

Back to top button