WP จัดโครงการ “เติมอิ่ม…ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 9”

WP จัดโครงการ "เติมอิ่ม...ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 9" ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดและโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด จ.ขอนแก่น


บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP จัดโครงการ เติมอิ่ม… ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 9 เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติในการมอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดและโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด จ.ขอนแก่น รวม 40 ทุน พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนบำรุงสถานศึกษา และสนับสนุนแก๊สหุงต้มในการประกอบอาหารเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนและสถานศึกษา รวมถึงตระหนักถึงวิถีชีวิตในการปรุงอาหารประจำวัน เพื่อรับประทานอาหารให้ครบ โภชนาการ 5 หมู่ เตรียมร่างกายควบคู่ไปกับด้านความรู้ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

Back to top button