PTTEP มอบแอลกอฮอล์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PTTEP มอบแอลกอฮอล์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร A กรุงเทพฯ


นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับนำไปผลิตเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร A กรุงเทพฯ

Back to top button