EMC จับมือ “ห้างแว่นท็อปเจริญ”ลงนามเช่าพื้นที่แลนด์มาร์คมหาชัย


ดร.พรรค ธารดำรงค์ (คนที่2จากซ้าย) รองประธานกรรมการ ฝ่ายการตลาด พร้อมด้วย นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ (คนที่1จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC ผู้บริหารโครงการ ‘แลนด์มาร์ค มหาชัย’

ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงกับผู้เช่าพื้นที่ โดยมีนายชัยภัทร เกตุนิรัตน์ (คนที่2จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขยายสาขา ห้างสรรพสินค้า บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด ผู้ประกอบการ ‘ห้างแว่นท็อปเจริญ’ เข้าร่วมลงนาม

Back to top button