IIG จัดงาน 1st Trading day

IIG จัดงาน 1st Trading day


ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมด้วย แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีแบบครบวงจร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “IIG”

Back to top button