IIG ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมบริษัทฯ

IIG ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมบริษัทฯ ณ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารสิริภิญโญ เมื่อเร็ว ๆ นี้


นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่องค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับนักลงทุน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ณ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารสิริภิญโญ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

Back to top button