AJA จัดอบรมแพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดโอกาสขยายธุรกิจส่งออก

AJA จัดอบรมแพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดโอกาสขยายธุรกิจส่งออก


คุณอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA พร้อมด้วย คุณสิรินันท์ ทองเพ็ญ (ซ้าย) ผู้ชำนาญการพิเศษอาลีบาบา บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด และคุณพิเชฐ ด่านไทยนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยเปิดโอกาส ขยายธุรกิจด้วยการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกกับ Alibaba. Com ในหัวข้อ “Smart way to Grow your Business with Alibaba. com Global B2B Market” จัดขึ้น ณ Co-Working Space ชั้น7 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button