SUPER ร่วมงานสัมมนา AEDP ภาคประชาชน

SUPER ร่วมงานสัมมนา AEDP ภาคประชาชน ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อเร็วๆนี้


ชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ถ่ายภาพร่วมกันหลังดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน (รอบสาธารณชน)” จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ซึ่งในงานได้รับความสนใจจากภาครัฐ และเอกชนชั้นนำด้านพลังงาน รวมถึงนักศึกษา และนักวิชาการอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ SUPER เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมฯ พลังงานหมุนเวียน ทำงานด้านวิชาการและงานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button