EA คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand

EA คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand ปีที่ 3 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และได้มอบรางวัลรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2020 ให้กับ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA สำหรับรางวัลนี้มอบให้กับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2563 ซึ่ง EA ได้รับในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค วัดมูลค่าองค์กรได้ถึง 137,032 ล้านบาท

โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สามติดต่อกันของ EA ที่มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และถือเป็นกำลังใจที่สำคัญ เกิดเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันพัฒนา ต่อยอด ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้ จัดขึ้นโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Back to top button